E. du Perron
aan
C. van Wessem

Brussel, 31 december 1930

Brussel, 31 Dec. '30.

Beste Constant,

Dit is het vervolg; d.w.z. het antwoord op je vorigen brief - 1. Malraux-Moltzer; hebben de laatsten1418 zich beklaagd of gefeliciteerd dat hij zoo voortdurend sprak? 2. Recensie verhalen,1419 zie nu in mijn ‘cahier’ de definitieve lezing. 3. Je gaat naar Berlijn - mooi. Neem vele nieuwjaarswenschen van mij mee. En je hebt gelijk, laat de opgelikte jongens en afgeditode bazaarmeiden maar hier en onge-moeid. 4. Van die vie-romanceerderij1420 geloof ik niet veel. 5. Inderdaad, Serenitas is nogal erg tam en saai. 6. Marceline is beneden alles; maar we weten nu, hoop ik, precies dat we ook niets meer van Houwink te verwachten hebben? Dat is dàt. 7. Ik hoop en verwacht het beste van Vera. 8. Laat spoedig een ex. van je ‘klaargeschreven’ kleine roman1421 mijn open handen binnenwaaien. 9. Holst schrijft me dat Slau's Coen hem tegenviel; is het niet iets voor De Vr. Bl.? Dit is geen antwoord op een punt in jouw brief; daarentegen wèl dat het individu genaamd Borel mij tot dusver niets van zijn voortbestaan deed merken. 9; neen, 10: God weet wanneer mijn nieuw aangekondigde - en op zichzelf oude - werken1422 zullen verschijnen. Dit behoort tot de drukkersgeheimenissen. 11. Ik kreeg tot dusver géén overdrukken1423, wel 3 exx. van de Vr. Bladen, wat ik ongelooflijk royaal vond. Enfin, zóó is het ook goed. Misschien waren we te laat?

Nogmaals het beste met mcmxxxi (zoo schrijft het de heer Valéry!) en met Berlijn.

JEE

Amo, ja, maar op z'n Maleisch, d.w.z. wrak, vervallende. Amas, neen; ampas, d.w.z. uitkauwsel. Amat, dat is een Maleische mannennaam, daar komt si voor, d.w.z. ‘le nommé’. Heer Constant, je zou mij weer heimwee bezorgen naar Indië! Enfin, Berlijn is dichterbij en wie weet hoe aantrekkelijk?

1418Niet bekend wie daarmee bedoeld zijn.
1419Zie Vw 2, p. 268 e.v.
1420Een plan van uitgeverij De Spieghel om een reeks biografieën uit te geven, te redigeren door Van Wessem. Aangekondigd werden Slauerhoff over Jan Piertsz. Coen, Ter Braak over Marnix van St. Aldegonde, Van Wessem over Chassé (‘generaal Bajonet’) en - als enige ook verschenen - Kelk over Jan Steen.
1421Lessen in charleston, dat Van Wessem omstreeks deze tijd voltooide.
1422Voor kleine parochie en Vriend of vijand.
1423Van het ‘Gesprek over Slauerhoff’.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie