E. du Perron
aan
V.E. van Vriesland

Brussel, 23 oktober 1930

Brussel, Donderdag.

Beste Vic,

Zooeven Rekenschap bij Stols gebracht. (Ik heb hem geraden het samen met Evolution te plaatsen.) Inderdaad is het misschien iets minder dan Portret, dat ik dan ook wel een van je allerbeste gedichten vind, maar dat is toch geen reden om het weg te houden.

Ik ben ervan overtuigd dat je stuk over Parlando uitstekend is, al vrees ik dat je al te welwillend staat tegenover deszelfs auteur. In ieder geval, dank ik je nu reeds hartelijk ervoor. - Ik zal zien iets anders te vinden voor Het Geval Godius, maar niet de titel die je mij op geeft, omdat ik, voor mijzelf, niet houd van titels met ‘of’ en omdat ik De Onzekeren wou behouden voor een event, later boek. - Deze titel-verzinnerij is ontzaggelijk vermoeiend! Geef mij eens een lijstje op, net als voor je krit. bundels, dan bewijs je me een geweldige dienst en bent meteen peetvader van dit kind. - In de serie van jouw titels voel ik het meest voor de ‘zakelijkste’: Inventaris (ofschoon dit misschien te veel lijkt op Balans); Memorandum (eig. héél goed!) en Verslag. Ook de twee waar jij zelf het meeste voor voelt, lijken mij heel geschikt, vooral Tekst en Uitleg. - Wat zijn weer die Kalkeerplaatjes?1320 ik ben dit vergeten.

Een keuze uit Scholte's tooneelkritieken zou inderdaad ook wel gaan, maar ik denk dat Stols voorloopig wel genoeg hooi op zijn vork heeft genomen. Hij zegde jou 3 bundels toe, Ter Braak 2, Marsman 2, mij 2; dus.... Ja, bewerk jij Pom een beetje; het zou werkelijk jammer zijn als zijn kritieken niet verschenen. Maar, zooals ik je reeds zei, hij wil ‘baar geld zien’, en die goeie Stols heeft dat zoo maar niet!

Ik bedenk daar: zou je inderdaad niet alles, wat over poëzie gaat, chronologisch bundelen? dus wèl De Haan en Valéry in deel 1 en niet de Tharauds? Ik geloof bepaald dat dit de beste oplossing zou zijn. Doe er dan ook dat stuk over Valéry bij dat je in een kunsttijdschr. zette, lang vóór Hommage1321; of althans de goede alinea's daaruit. Maak er misschien één art. van met het andere, door *** b.v. gescheiden. Tegen overname van het stuk uit Hommage heeft Stols vast niet het minste bezwaar. Waarom zou hij? Dàt ging Valéry aan, dìt Van Vriesland, beiden, zooals hij zegt, ‘auteurs uit zijn fonds’.

Mijn Slauerhoff, waarover je schrijft, is nu naar je toe. Ik ben er, na Jany's ontevredenheid, lang niet zeker van dat jij het wel goed vindt; in ieder geval is het niets voor de Vr. Bl.; het zou er een heel nr. vullen en ik ben niet ‘zoo’ met die menschen, naar je weet. Maar ik zal het ten spoedigste in brochure-vorm laten drukken, en door Stols laten beheeren; maar dan met het hierbijgaande nawoord, dat je me dus spoedig, met je opinie, terug moet sturen. - Ook in den tekst bracht ik eenige veranderingen aan. De vergelijking Slau-Smeding schrapte ik, tenminste de uitweiding die over de burgerlijkheid van die dame gaat; daarentegen heb ik, op Jany's wenk, na de vergel. Yeats-Corbière een rectificatie gezet dat ik den jongen Yeats bedoelde, die van vóór de politieke gedichten, en verder een groote bladzij over vergeleken ‘grootheden’ (wat ik je, meen ik, reeds schreef over Milton-Villon - zonder er Jany bij te halen overigens). Ik breng de copy niet naar de drukkerij voor ik weet wat jij ervan denkt.

Kanjij jij uitleggen waarom ik Cheops zoo'n onuitstaanbaar gedicht vind? Bij elke herlezing vind ik het een tikje beroerder, en sta ik er ongelooviger naar te kijken. Zou het mijn afkeer zijn van Vertooningen (zelfs subliem?)

Nu, ik neem voorloopig afscheid. Met een hand, steeds je

Ed

1320Aforismen die Van Vriesland in 1929 publiceerde in DVB.
1321Er is niet achterhaald welk tijdschrift dat was. Het stuk is van 1922 en opgenomen in Onderzoek en vertoog 1.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie