E. du Perron
aan
V.E. van Vriesland

Gistoux, 22 mei 1930

Gistoux, Donderdagmorgen.

 

Beste Vic,

Gisteren je briefkaart ontvangen. Ik wacht dus geduldig op den aangekondigden brief. Antwoord trouwens in telegramstijl, als je dat makkelijker is! - Maar denk erom dat je vnl. de Brahman behandelt. - De kopij van 80 blzn. is naar den drukker. Ik heb ook een prachtig papier gevonden: ‘ingres’, mooi wit, vergé en een béétje korrelig; zeer sterk. Ik snak er nu naar de Brahman te zien! Ga dus naar Blaricum of waar je zijn moet en zend me gauw de inedita die je me had toegedacht. Ik ben met den drukker nu precies gekomen tòt Trots; en de inedita komen toch zeker later? (dit met het oog op de pagineering). De Brahman wordt, denk ik, 8 vel: dus 80 bfrs. = ± fl.5.50 per ex. Jij krijgt natuurlijk minstens 5 exx. pour rien, maar misschien wil je voor dit speciale nr. wel wat meer bijdragen dan den prijs van één ex. Jany doet mee: ik heb nu - jou niet meegerekend - precies 11 ex. geplaatst.

Verscheur deze briefjes (met het oog op een mogelijk onderzoek; ik heb eenige voorzichtigheid opgedaan na die Pia-affaire1140 - al is het dan niet hetzelfde). Ik heb verder een mooie titel voor de serie gevonden, die immers bloemlezingen en ‘keurboekjes’ zal bevatten: Ne quid nimis - dat slaat dan ook op de oplage. ‘We hebben een paar uitgevers bestolen: soit! maar niets te veel’. Voor Fransche en Engelsche werkjes blijft de serienaam dan ook bestaan.

Als titel voor nr. 1 heb ik opgegeven:

BRAHMAN
Een keuze uit de verzen
van
JOHAN ANDREAS DÈR MOUW
(Adwaita)
NE QUID NIMIS
Buiten den handel.

Dit vind je zeker wel goed? Ik stuur je de proeven; en maak jij de notitie achterin: maar niet méér dan 1 goede blz! - of laat ons zeggen, desnoods anderhalf!

Tot nader dus. De poot van je

Ed.

 

- Als colophon achterin, niets dan, nuchterweg, dit:

‘Gedrukt voor de leden van de club Ne quid nimis,
in dertig genummerde exemplaren, buiten den handel.
No.....’

Dat is ontwapenend droog, vind je niet? En dat douwen we, in 't

Hollandsch, Fransch of Engelsch, in ieder boekje. Stel je voor dat de serie eenige honderden nummers groot wordt!!

Wààr werkje zoo hard aan? Aan de beoordeeling der hedendaagsche Nederlandsche dichtkunst?

1140Na een tip te hebben gekregen, deed de Parijse polite een inval bij Pascal Pia, die in kleine oplagen erotische literatuur uitgaf. Via hem leidde het spoor naar DP in Gistoux, die al deze uitgaafjes bezat. De politie van Waver kwam huiszoeking doen, maar de inmiddels door Pia gewaarschuwde DP had zijn verdachte boeken toen al bij Greshoff ondergebracht.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie