E. du Perron
aan
V.E. van Vriesland

Gistoux, 16 mei 1930

Beste Vic,

Gisteren kreeg ik de twee boekjes1134, waarvoor dank; vandaag had ik een vage hoop dat er een brief bij zou komen, but alas! Het opstel over ‘de cultureele nood-toestand’ zou ik in je kritieken-bundel opnemen, maar een beetje bekorten, en vooral die akelige voetnoten schrappen, die alleen den een of anderen cuistre interesseeren; de anderen gelooven je wel op je goede gezicht. Ik zou het opstel ook een beetje samentrekken, - misschien wat minder citeeren? - Dat over Hana (dat ik nog niet las) hoort minder, dunkt me, in den bundel.

Antwoord me nu eens over verschillende punten en maan Willink tot spoed aan, wat die teekening betreft, want de text zit in elkaar en wacht er op! Bel hem erover op en por hem aan, anders doet hij over een maand nog niets.

***

Iets anders is: wil jij lid worden; jij en nog een paar anderen, van een serie boeken die wij wilden uitgeven in 30 exx. - zonder auteursrechten etc. - en waarvan de bloeml. uit Brahman b.v. het eerste deel zou zijn. De prijs zou zijn: 10 frcs. (± 7 cent?) per vel, dus voor een boek van 6 vel 60 frs., voor een boek van 3 vel 30 en voor een boek van 10 vel 100. Als ik 20 ‘inteekenaren’ heb, steek ik van wal. Ik heb nu: Greshoff, voor 2 exx., Jan van Nijlen voor 1 ex., Sander Stols voor 2 exx., mijzelf voor 4. Dat maakt 9 ex. Nog 11! Ik zal nu vragen aan Henri Mayer. Maar ik moet menschen hebben die me onmiddellijk het geld geven, en bij wie ik niet moet manen of vragen, want dat is niets voor mij. (Dit met het oog op event, menschen die jij zou aanbrengen.) - Ik heb nog op het oog die Everard Bouws, vriend van Slauerhoff, en misschien Slauerhoff zelf. Dan jij: dat zou al 12 of 13 zijn. Nog 7 anderen. Jany misschien? Jacques Bloem? We'll see. Jij kent wschl. nog wel een paar betrouwbare menschen.

Het papier zou mooier zijn dan dat van Archipel. In principe Hollandsch, al wordt het dan iets duurder; b.v. 12 frs. per vel.

Ik wou drukken, na Brahman: de eerste verhalen van Van Schen-del, die alleen in die rotuitgaaf van W.B. te krijgen zijn (zonder Blid-monde); een keuze uit de Calligrammes van Apollinaire*, voorafgegaan door het onvindbare poëem Vitam impendere Amori; een keuze uit Paul van Ostaijen, alleen de mooie gedichten; een keuze uit Gezelle, door Jan van Nijlen te maken; een keuze uit Van de Woestijne, door Greshoff te maken (d.w.z. die van Van Krimpen, maar 2 × zoo groot); dan de verzen van Greshoff zelf, een groote bloemlezing door mij; eventueel de gedichten van H.J.-M. Levet; al de (jeugd)-verzen van Kelk, enz. enz. Het kan een zeer aardige collectie worden. Wat denk je ervan?

Schrijf mij spoedig. Met hart. groeten, je

E.

- Zend je Exaltatiën nu aan Stols?

1134Over de cultureele nood-toestand van het Joodsche volk (1915) en Herman Hana geschetst in zijn beteekenis als schakel naar een nieuwe tijd (1920), brochures.
*De niet-flauwe kullige.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie