E. du Perron
aan
V.E. van Vriesland

Gistoux, 5 mei 1930

Gistoux, Maandagmiddag
(of liever avond.)

 

Beste Vic,

Gelijk hiermee zend ik je de kritieken terug. Ik heb ze gisteren en eergisteren met plezier doorgewerkt. Ik vrees dat het geheel niet genoeg een bloc vormt,* maar er staan voortreffelijke stukken tusschen, en ik blijf er bij: men leest dit alles om jouw geest, of niet. Als informatie-materiaal is het betrouwbaar, maar niet voldoende. Is dit alles wat je aan kritieken hebt, of heb je hier en daar nog artikelen uitgeleend? Ik zou in jouw plaats zooveel mogelijk de artikelen samentrekken: d.w.z. van 2 of 3 over één onderwerp een art. maken; dat geeft groote hfdstn. en een solieder uiterlijk. En wat er dan wegvalt: de kleinere stukjes causerie laten wegvallen. Overigens geen oogenblik letten op het waarover, maar alleen op het wat je gesproken hebt.

Van je tegen w. poëzie-kroniek is natuurlijk een bundel met meer éénheid te maken, als je die taak serieus behartigt. - Hierbij mijn vel-letje met aanteekeningen, waarin ik je wel niets vertellen zal wat je niet zelf ook zoo inziet. Maar ik doe het pour acquit de conscience. - Ik waarschuw je vooral nog eens extra voor je toon in het art. over Dèr Mouw; daar is iets ‘gezelligs’ in wat er allerminst in hoort, en wat ik nergens anders bij je heb aangetroffen.

Tot nader. Je

E.

Kroniek der Dichtkunst. Eb. d'nn Serpent (Nwe Kroniek) goed - iets te algemeen, dus te vlak, te causerie-achtig.

Lezing Valéry over Mallarmé (Nwe Kron.) misschien wat verjaard; vaag; het einde goed.

Kritikasters en Kritiek (Nwe. Kron) zéér goed: absoluut houden.

Post Bellum (Nwe. Kron) sluit b/h vorige aan; ook zeer goed.

Stuk tegen Premsela, over Maran (Nwe Kron) houden! voortreffelijk ook van algemeene beteekenis

Over Tharaud, vert. Premsela (Vrije Bladen) uitstekend stuk; natuurl. opnemen!

Over Chassid. Verhalen Perez (Nwe Gids) dit lijkt mij wel iets verouderd; daarom niet slecht - misschien hier en daar bekorten?

Over De Haan, Het Joodsche Lied (Nwe Gids) en Het Joodsche Lied II (Gr. Nederl.)

Dat zijn wat je noemt serieuze studies! des vraics pièces de résistance, cher ami. Opnemen. Alle respect. (Maar dat de Haan ‘een groot dichter’ zou zijn ben ik nog steeds zoo vrij - tusschen haakjes - te betwijfelen.)

Herdenking Dèr Mouw (Beweging).

Opnemen. Maar er is iets populairs in je toon, dat ik niet van je gewend ben. Zou je dat niet een beetje er uit werken? Het geheel ook een beetje meer samentrekken, nu het actueele van het sterfgeval voorbij is. Of1118 bijwerken (kritisch).

Nieuws over Jacques Perk (Amsterdammer)

Erg serieus - maar dit zou ik zeker niet opnemen. Laat die Perkkwestie maar aan anderen over - den heer Bech b.v.1119

Stuk tegen Bernard Canter (Nwe Amst.) Prachtig! Vooral behouden. Er zijn vele Canteren!

Over Rostand (Nwe Amst.) Zeer juist natuurlijk. Op 't oogenblik misschien wel wat vanzelfsprekend. Maar tòch behouden, zou ik zeggen; met de datum.

Over Van Lerberghe (Nwe Amst.) Een beetje vaag maar met goede stukken. Ik zou dit wat bekorten: het ‘inlichtende’ vooral in het 2e stuk er wat uit halen: die namenlijst en zoo.

Boeken over kinderen (Nwe Amst.) Dit is een héél curieus stuk! Ch.L. Philippe, Larbaud, Dostojevski enz... - wat raar allegaartje, en hoe zou dìt stuk nù uit te breiden zijn! Opnemen; met een slotaanteekening! - Is hierin ook niet een van de eerste blijken van bewondering voor Nescio? (maar het hóórt hier eigenl. niet bij). - En het eindigt met de methode Montessori. Bravo! - Het is een mystificatie, met verd. goede stukken.

Praatje over 17e eeuwsche anonieme dichters. (Nwe Amst.) Aardig - maar zou je dit opnemen? De geciteerde verzen dan toch niet, dunkt me; dat is meer voor een tijdschrift!

Over Verbrokkeling (Nwe Amst.) Zeer goed. Opnemen.

Oude Inzichten, nieuwe Uitzichten. Vervolg op het vorige. Maak er één art. van. Dit stuk is haast nog beter (dan het vorige).

Over Dèr Mouw (Nwe Amst.) Bekorten en bij het andere voegen uit de Beweging - als een soort naschrift.

Brief uit Parijs: N.R.F. en Vieux Colombier (Nwe Amst.) Misschien ook wat verjaard. Opnemen?

*volstrekt kritisch gesproken
1118Dubbel onderstreept.
1119Willem Bech over Perk: ‘Met Greebe's kalf geploegd’, in De nieuwe gids van oktober 1916.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie