E. du Perron
aan
G. Burssens

Amsterdam, 19 maart 1930

Amsterdam, Woensdagmidd.

Beste Burssens,

Hierbij de grafologie van Mme.S. terug. Inderdaad lijkt de jouwe mij ‘vollediger belicht’ om het mooi te zeggen. - Voor een leven van P.v.O. heb ik niet voldoende gegevens en zou ik ook geen void. geg. kunnen vinden; zoiets moet geschr. worden door een Vlaming, liefst een Antwerpenaar. Hoe zou iemand als ik zijn jeugd, zijn vorming, en 100 andere dingen kunnen begrijpen? Neen, doe jij het, als je er meer tijd voor hebt.

In het slot van Mme. S.'s grafologie vind ik die behoefte aan een ‘sterke maar zachte’ morele steun zo aardig. Is het misschien een kleine hint? Maar ik zou haast vergeten: je bènt getrouwd! dat is waar ook...

De 2 eerste exx. van de Klemmen gaf ik: 1 aan Henri Mayer (van wie het mij spijt dat hij er niet méér op inging, maar aan wie je nog altijd 2 exx. als besteld kunt zenden, uit mijn naam)* en 1 aan Willink die er zeer op gesteld was. - Marsman schijnt ook 1 ex. van je te hebben gekregen, altans hij had er een te leen gegeven aan Slauerhoff.

Overigens geen nieuws. Tot nader. Steeds je

EdP.

P.S. Vertel me later eens uitgebreid die lezing-avond te Luik. Ik hoop begin April in België terug te zijn.

Ik merk daar dat je me schreef wèl een bestelling van Mayer te hebben gekregen - daar heb ik met mijn suffige griep-hoofd blijkbaar overheen gelezen! - Verder je plan De Bende van de Stronk uit te geven,978 dat ik natuurlik voortreffelik vind. Hoeveel blzn. zou dat boek beslaan? Ik kan er ook nog eens met Stols over spreken. Wat ligt er nog meer van P.v.O. onuitgegeven? Heb je niet nog enige korte verhalen (aardige), die een boekje in de serie Luchtkasteelen zouden kunnen vullen (±64 blzn).979 Schrijf mij hierover nader.

Onthoud voor je vakantie L'Affaire Manderson van Bentley (Nelson). Alleen, als je nog nóóit een detektiveverhaal las, is het misschien niet goed direkt met het allerbeste te beginnen. Tenzij je er dan ook meteen voor goed mee uit wil scheiden! - Je moet dan toch ook nog lezen enige Sherlock Holmessen van Conan Doyle (hier zijn vele ‘imitaties’ van in omloop), en daarvan het beste is weer De Hond van de Baskervilles, ook absoluut een Meesterwerk in het genre!

Als ik in België terugkom, kom ik natuurlik over Antwerpen, maar ik zal wel niet uit kunnen stappen omdat ik dan met mijn nog altijd zieke moeder reis en vele verdere familie. Het beste is dat we een afspraak maken voor in Brussel, in April. Ik schrijf je zodra ik terug ben.

Nogmaals hartelike groeten.

Origineel: Letterenhuis, Antwerpen

*Adres: H. Mayer, Boekh. M. Nijhoff, Lange Voorhout 9, D. Haag.
978Onder de titel De bende van de stronk. Een romantics verhaal van roofen liefde heeft Burssens dit verhaal in 1932 afzonderlijk gepubliceerd.
979Stols heeft in deze serie geen werk van Van Ostaijen uitgegeven.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie