E. du Perron
aan
J. Greshoff

Amsterdam, 7 februari 1930

Amsterdam, 7.2.30.

Beste Jan,

Inderdaad, omtrent Parlando kreeg ik geen letter antwoord. Het beste is dat Sander zelf schrijft om alles nu te laten brocheeren, aangezien de verzen die de uitgave tegenhielden, in de Februari-Gids hebben gestaan. - Je drukproeven884 zag ik na en stuur ik gelijk hiermee nr. Maastricht. Slau zal ik tot spoed aansporen; de inleiding kan bovendien altijd later voorin gezet worden met een pagineering in Rom. cijfers. Voor de Groene zal ik, tot op het oogenblik dat de Cahiers verschijnen885, nog wel tijd hebben eenige stukjes te schrijven. - Van Koning nog geen bericht; als hij geen fl. 25. per art. kan betalen, is fl. 20. ook goed (dus fl. 60 voor de drie inpl. van fl. 75). We zullen afwachten. - Nu, tot nader. Gr. aan Aty (is haar brief terecht?) de 5 van je

Ed

884Waarschijnlijk van de bundel kritisch en essayistisch proza Currente Calamo, die in 1930 bij Stols verscheen.
885Van de eerste drie van DP's in eigen beheer uitgegeven Cahiers van een lezer verscheen in 1931 bij Stols een handelseditie onder de titel Voor kleine parochie.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie