E. du Perron
aan
A.A.M. Stols

Amsterdam, 6 februari 1930

Amsterdam, Donderd.

Beste Sander,

Zooals ik reeds schreef, liggen de pegulanten nu tot je beschikking. Zeg mij echter hoe ik ze je mot zenden: ze zijn er nat. in Holl. florijnen, dus zou het dwaas zijn ze in Belgisch geld over te maken. Zal ik ze direct naar je vader zenden? - geef mij dan precies zijn adres.

Iets anders is dat tegen de uitgave van Parlando ook geen bezwaar meer is, de laatste vaerzen daaruit hebbende in de Februari-Gids881 gestaan. Laat je nu spoedig de ‘persdienst’verrichten, ook van Nutteloos Verzet. Hoe gauwer, hoe beter, laat je dus alles zonder marren naar Brussel zenden.

Heb je al een besluit genomen omtrent De Parasieten? Die goede Kelk houdt zich goed, maar brandt natuurlijk van verlangen om te weten of hij zal worden opgenomen of uitgestooten. - Overigens geen nieuws. - Hart. gr. van steeds je

Ed.

881De publicatie betrof de gedichten ‘Het huis’, ‘De bedelaar onder de boom’, ‘Een mannetje alleen’, ‘Kolonie’ en ‘In memoriam’. Zie Vw 1, p. 89, 65 (in gewijzigde versie), 14 (als deel 2 van het gedicht ‘Roman in twee vensters’), 94 en 93. De bundel Parlando werd in januari 1930 door Boosten & Stols in Maastricht gedrukt.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie