E. du Perron
aan
A.C. Willink

Gistoux, eind oktober 1929

Gistoux, eind October.

Beste Willink,

Mijn briefwisseling met miss Eveline neemt geheel en al het karakter aan van een metaphysisch liefdesavontuur. (Quite XXth century! Détails later.) Ik ga VAST naar Engeland, maar wschl. eerst eind November: dit met het oog op haar examens.

Ik heb nog steeds geen nieuwe photo's van haar; wat jàmmer is... Maar nu ‘de zaken’.

Mijn moeder wil je best 12×200 frs. zenden. Te beginnen dus met November. That right? Houd de compositie aan, en breng ze zèlf, volgend jaar. Het is toch nog maar een lamentabel zakgeld!

Holst is wèg: heelemaal naar Ascona.

Denk je aan de teekeningen? Je bent nu ‘bij jezelf thuis’! Greshoff is ontmoedigd en overwerkt. Hij heeft anders nog een paar heerlijke spijkers met koppen in de laatste D.G.W. geslagen (die ik je hierbij toezend). De twee laatste zijn uitstekend: over ‘het publiek’ en een nieuw weldenkend tijdschrift, Deze Week. (Geef het nr. aan Blijstra door.)

Blijstra heb ik geschreven. Kan hij die Schnitzlers niet beter verpatsen? Twéé pop is toch niet veel? Maar soit... - Zend Gr. de photo's.

Houd je taai, vooral in je atelier, en geloof me

steeds je EdP.

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie