E. du Perron
aan
H. Mayer

Gistoux, 4 juli 1929

Waarde Heer Mayer,

Ik ontvang daar de Fiona Macleod,656 een bundeltje van Th. de Vries657 en Verloren Vaderland van Otten. Het laatste zend ik u terug-want dat boekje ken ik sedert lang, en ik heb het wschl. niet besteld; maar, het is mogelijk van wèl, en dan in een toestand van verstandsverbijstering ou à peu près!... Heb ik het misschien op een kaartje geschreven, uit Bergen658? Dat kaartje schreef ik terwijl Holst druk met mij sprak; de bedoeling was dat u mij zoudt zenden: Voorwaardelijk Uitzicht van Victor van Vriesland. Kunt u mij dat boek dus nog bezorgen, inplaats van dìt?

Voor het zoontje van Greshoff zou ik op mijn rekening nemen: ‘De Ongelooflijke Avonturen van Bram Zus-en-Zoo’659; Gr. zal u den juisten titel wel hebben opgegeven. De schrijver heet, geloof ik, Roggeveen?

Wanneer krijg ik antwoord?

Met beste groeten,

steeds uw EduP.

Gistoux, 4.7.29.

2.

Vanmorgen kwam uw antwoord-gelukkig dat mijn brief nog niet de deur uit was. - Ik zend u, gelijk hiermee, de gewenschte 10 exx. Hooft660; ik heb er nog 3 hier, en volgens Keuls moeten we nog een 160 exx. van dien zonderlingen heer Dinger ontvangen. Mocht u de firma Nijhoff ertoe kunnen brengen die oplaag over te nemen, dan zou u mij er een groote dienst mee bewijzen (al was het voor een prik, de exx. hoeven dan niet naar België terug, en het minste is beter dan niets).

Een Voorbereiding wordt vernietigd, maar er verschijnt toch een soort 2e druk van; d.w.z. ik werkte de beste stukken om, die nu de helft vormen van een volgenden roman, die wschl. heeten zal: Een Mannetje Alleen.661 (Het ms. is op het oogenblik bij Jany Holst.)-Dinger ontving, alles bij elkaar, 80 exx. Ik geloof dat hij er nog geen 20 van heeft verkocht.

Aan het Handelsbl. zeggen dat u nadere inlichtingen662 verwacht. Dat doe ik n.l. - Helaas! voor the Woman in White! Van Vincent Haman liefst een 1e druk. - Neen, Andersen heb ik liever in het Hollandsch. Was er niet nog een uitgave in 2 dln., gewoon formaat, bij Cohen of zoo? Anders deze zelfde, van Mevr. van Eeden-van Vloten, maar zonder die prentjes in kleuren. - Als die verzen van ‘Mien Proost’663 niet tè duur zijn, zend u ze mij dan. Laat ons zeggen: tot fl. 2. - Hart zonder Land las ik bij Jacques. Het zijn geen essays, maar verhaaltjes; aardig gesteld maar mij toch te broeierig, te puberteits-achtig.

Jan kwam gisteravond in Brussel terug, maar ik zie hem eerst Zaterdag. Wanneer zien we u dus in Brussel? Ook Zaterdag? Maandag?

Met hartelijke groeten, uw

EdP.

656Pseudoniem van de Engelse schrijver William Sharp (1855-1905); welk werk van hem DP bedoelt is niet duidelijk.
657Bedoeld kunnen zijn: De vervreemding (1928) of Terugkeer (1927).
658Niet teruggevonden.
659De ongelooflijke avonturen van Bram Vingerling (1927), door Leonard Roggeveen.

660De door DP samengestelde bloemlezing: P.C. Hooft: Minnedichten (W.N. Dinger, Bussum 1926).
661In april 1930 overwoog DP nog een tijdschriftpublicatie van...E poi muori onder deze titel.
662Het is niet duidelijk welke inlichtingen DP van het AH verwachtte.
663Mien Proost, Het middelbaar onderwijs en andere gedichten (1929).
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie