E. du Perron
aan
A.A.M. Stols

Gistoux, 31 augustus 1928

Gistoux, Vrijdag.

Beste Sander,

Dank voor het nr. van Commerce.416

Hieronder een complete lijst van het verhalend proza van Pouchkine (of Poesjkien).

1. een vrij groote roman, wschl. zijn meesterwerk in proza: La Fille du Capitaine (uitgegeven door Schiffrin);

2. een kortere roman: Doubrovsky (bestaat in een afschuwelijke vertaling, door een Franschen consul of zooiets, in een leelijke populaire uitgaaf, die bovendien uitverkocht moet zijn. Naar dit verhaal werd L'Aigle Noir gefilmd, dat je misschien gezien hebt; het is zoowat de beste film geweest van Valentino);

3. een groote novelle, mogelijk on-affe roman: Le Maure de Pierre-le-Grand (vertaald dus door Hélène Iswolsky);

4. vijf novellen verzameld onder den titel Les Récits de Feu Ivan Pétrovitch Bielkine (vertaald door Gisèle Wilkomirsky en uit te geven door den vermaarden jongen uitgever Alexandre Stols);

5. een beroemde novelle, genaamd La Dame de Pique (vertaald door Mérimée en door anderen, omdat M's vertaling wat erg vrij is. Uitgegeven met illustraties van Choukhaeff en ook met illustraties van Alexeieff; deze laatste editie is voor mijn gevoel vrij beroerd);

6. een novelle, Kirdgialli (onvertaald, voor zoover ik weet).

Dan is er nog een vrij lang stuk proza dat heet: Geschiedenis van het dorp (Zoo-en-zoo); maar dit is geen novelle, maar eerder een soort historische studie.

Verder zijn er verschillende epische gedichten van Pouchkine, waarvan eenige trouwens vertaald, zooals:

1. Rousslane et Lioudmilla (zijn eerste episch gedicht);
2. Les Tziganes (vertaald door Mérimée);
3. Le Tsar Saltane, Le Coq d'Oren drie andere verhalen (die 3 of 4 maal zijn vertaald en uitgegeven, telkens onder een anderen naam; ik sprak je hierover).

Maar bóven alles staat - misschien wel HET meesterwerk sans phrase van Pouchkine - de roman in verzen (acht zangen): Eugène Oniéguine, dat men in proza zou kunnen vertalen, dunkt mij, en waarvoor je een inleiding zou kunnen vragen aan Valéry of aan Larbaud, als je het ooit uitgeeft, of aan den heer Gidius voor mijn part.

Verder drama's als Boris Godounov, en ik geloof nog eenige andere, geschreven onder invloed van Shakespeare. -

Houd dit papier aan, - voor het geval onze uitgaaf mocht slagen, ik bedoel: commercieel, kan je er misschien nog wat aan hebben. Bijv. je zou mej. Iswolsky kunnen vragen La Dame de Pique en Kirdgialli te vertalen en die novellen met Le Maure de P. le Gr. samen uitgeven, of Doubrovsky laten verbeteren door Hellens op die oude uitgave en apart uitgeven, vóór of na Oniéguine, als een ander het dan al niet heeft gedaan. Maar Oniéguine vóór alles, volgens mij.

Ik ben tweemaal bij je op kantoor geweest, d.w.z. op het palier en tegenover een gesloten deur - twéé gesloten deuren. Wanneer bèn je er meestal?

Jan heeft417 de proef van P. tot Afstand. Vraag het hem dus Zaterdag als je hem terugziet; d.i. morgen.

Tot ziens! Steeds je

EdP.

416Frans driemaandelijks tijdschrift (1924-1932) onder redaktie van Valéry, Fargue en Larbaud.
417Dubbel onderstreept.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie