E. du Perron
aan
A.A.M. Stols

Gistoux, 12 juni 1928

Gistoux, 12.6.28.

Beste Sander,

Heeft Jan je het ontbrekende stuk uit B.G.a. Ernst gegeven? En ook het papier waarop 7 gedichten staan aangegeven van Coleridge met eenige regels van een specialist over dien heer zijn werken?390

Ik heb wat anders voor je, dat ik gelijk hiermee opzend. Het zijn twee verhalen van Stendhal, vrij onbekend, in den toon der Chroniques Italiennes, maar toch niet onder dien titel vallend: het eene n.l. is een Spaansch inquisitie-verhaal; het andere, ofschoon uit het Italiaansch naverteld, speelt zich af in Bordeaux tusschen een Franschman en een Spaansche juffrouw. Het is dus een ‘Spaansche’ Stendhal. Inplaats van Suora Scolastica dat men reeds à part heeft uitgegeven, zou je van deze twee verhalen een klein boekje kunnen maken: ± 60 blzn. met bijv. twee of drie houtsneden, en het kunnen noemen: Le Coffre et le Revenant||suivi dee||Philtre. Mij dunkt dat je dit boekje zéér goed verkoopen zou. (Het klinkt althans zoo inédit!)

Maar, zooals gezegd: mijn invalletjes zijn zoo ‘gratis’ mogelijk, beste Sander, je kijkt, mediteert even en ziet wat je doet - of niet doet.

Heb je Malraux zijn duitjes al gezonden? Ik heb zoo'n idee dat zijn reis naar Brussel erdoor kan worden verhaast of uitgesteld!

Tot ziens! Vergeet niet Atie te berichten over de goudvischkom.

Steeds van harte je

EdP.

P.S. What do you think of Douglas? Doen we het samen of doe ik het alleen?

390Dit papier in DP's handschrift is bij deze brief bewaard gebleven. De regels zijn van A. Hamilton Thompson.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie