E. du Perron
aan
A.A.M. Stols

Gistoux, 4 juni 1928

Gistoux, Maandag.

 

Beste Sander,

Ik hoor van Jan dat je nog in Bussum zit. Dit is dus het vervolg op den anderen brief.

Ik heb twee bloemlezingen voor je gemaakt uit Courier. Het eerste bevat 37 brieven, het andere 5 politieke pamfletjes; het eerste wordt een blz. of 80, gedrukt; het tweede een blz. of 60. En dan zou er nog een derde plaquette te maken zijn met de twee literaire pamfletten, ±50 blzn. Alles ligt tot je beschikking, voor 't geval je je er voor interesseert.

Nu wat anders. Ik verzend gelijk hiermee je ex. van het 1e Cahier van een Lezer. Het 2e komt binnen veertien dagen.

En nu het voornaamste. Ga eens naar je ‘vriend’ Simonson om te hooren welke ongelukken hij gehad heeft met de politie - men heeft erotieken bij hem gevat, o.a. La Maîtresse Servante -; maar vooral, vraag hem jou (d.w.z.) mij*) het ex. te leenen van Douglas' gedichten verschenen bij de Mercure de France. En bezorg mij dit boek dan zoo spoedig mogelijk. Ik zou er gaarne copie van nemen. Ik heb mij n.l. Douglas' Collected Poems aangeschaft, waarin alles staat, behalve die bij de Mercure verschenen verzen (ze waren te pederastisch)!

Ik denk er over na om er een uitgaafje van te maken (met jou of alleen) in 30 of 40 ex. In ieder geval had ik ze graag in ms. gereed liggen.

Dank bij voorbaat, schrijf spoedig en geloof me steeds je

E.

*- maar dit niet zeggen -
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie