E. du Perron
aan
G. Burssens

Gistoux, 21 april 1928

Gistoux, Zaterdag.

Beste Burssens,

Gelijk hiermee verzend ik naar je adres 1 ex. ‘Den Gulden Winckel’ waarin portret van en artikel over Paul. Wil je dit ex. - of een ander - ook eens brengen naar Constant v.O. en hem wel mijn zeer hartelike groeten doen?

Het ms. van Feesten is zonder twijfel zeer moeilik te reproduceren en in ieder geval wordt het een kostbare kwestie. Er zijn zeker wel zes of zeven kleuren, maar de typografiese moeilikheden zijn minstens zo groot als in Bezette Stad. Het beste is dat De Bock er Jespers zelf over schrijft, met wie hij trouwens toch over de uitgaaf zou moeten onderhandelen. Maar mijn gevoelen is dat Paul beter gediend is met een komplete goede uitgaaf (zelfs zonder tierelantijnen) in één flinke bundel. Voor de kuriositeit zou men de Feesten later dan nog eens apart kunnen reproduceren.

Maar tenslotte is dit een kwestie tussen de B. en O. Jespers. - Alleen: het geld dat er allicht in gaat zitten zou vooreerst beter besteed zijn aan een zo kompleet mogelike bundel grotesken en krities proza, vind-je niet? Als Paul's volledige oeuvre kon verschijnen, binnen niet al te lange tijd, in drie flinke bundels, zou dat m.i. de beste dienst zijn die wij hem konden bewijzen.

Wat je van plan bent die kerels van ‘De Witte Raaf’ te doen, lijkt mij uitstekend. Laat ze direkt door R. Victor aanschrijven. Ik heb het idee, nu Francken zegt er helemaal niets meer mee van doen te hebben gehad, dat wij hier staan tegenover een vrij schunnige affaire.352

Krijg ik eventueel ook nog drukproeven van jou of van ‘De Sikkel?’ Ik ben wel erg nieuwsgierig dat alles bijeen te zien, dat kan je je, hoop ik, indenken? Wanneer beginnen ze?

Nu, zend me spoedig de tekening van F. Jespers en ± 60 regels voor het nr. van ‘Avontuur’.

Steeds je EduP.

Origineel: Letterenhuis, Antwerpen

352Wat er precies aan de hand is geweest met de uitgave van Vogelvrij in de serie De Witte Raaf van uitgeverij P. Ruquoy-Delarde-Van Uffelen te Antwerpen, is niet achterhaald. In 1929 werd het restant door De Sikkel overgenomen en ongewijzigd gepubliceerd als tweede uitgave.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie