E. du Perron
aan
A.A.M. Stols

Brussel 16 april 1926

Geachte Heer Stols,

In dank de proeven ontvangen, die hierbij teruggaan. Een tweede proef is voor mij onnoodig; de eerste de beste corrector kan dunkt mij die enkele fouten nagaan en laat u dan maar drukken. Denkt u aan het getinte papier? (dat op het boekje zelf, zie ik, naamloos blijft).

Het passend omslagje laat ik gaarne aan u over. Ik verheug mij - en bijna uitsluitend typografisch - vooruit op de ontvangst van mijn 50 exemplaren.

Tot nader dus en gaarne uw dienstw.

EduPerron

Brussel 16-4-25.

3 rue Belle-Vue

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie