E. du Perron
aan
A.A.M. Stols

Brussel, 4 maart 1926

Brussel, 4 Maart '26.

Geachte Heer Stols,

Dank voor uw snel en welwillend antwoord. Met den prijs wil ik gaarne accoord gaan; wat formaat en papier betreft blijf ik - tenzij u persoonlijk ernstige bezwaren heeft! - het model Landheer boven model Holst-du Bellay verkiezen.122 Ik had voor mijn epigrammetjes en boutaden n.l. graag een klein boekje, en zoo'n beetje vierkant vind ik niet onaardig. Wat het papier aangaat, de kleur is mij vrijwel hetzelfde, zoolang zij varieert tusschen oker en helderwit, maar de naam Pannekoek is mij bepaald onaangenaam. De vrouw die koeken bakken wou en de interviewer van Den Gulden Winckel (is het trouwens niet dezelfde persoon?) hebben mij altijd een beetje ontstemd; dus, als u dit papier gebruikt, dan gaarne zonder vermelding. Eén kleur volstaat. Ik zend u gelijk met dezen, als aanget.d document, de kopij.

Met den verkoop van Perkens zal Simonson zich dan alleen moeten bezighouden. Tant pis. U zoudt hem misschien nog aan eenige adressen kunnen helpen?

Mijn naam is E. du Perron, niet Edu Perron; ik geef u deze inlichtingen als een ‘geval van punctuatie’.

Met nogmaals dank en vriendelijken groet

uw dienstw.

E.123 duPerron

122In 1925 had Stols De afspraak en La deffence et illustration de la langue françoyse uitgegeven.
123Een verticale pijl accentueert de punt achter de ‘E’.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie