E. du Perron
aan
A.A.M. Stols

Brussel, 26 februari 1926

Brussel, 3 rue Belle-Vue

26 Febr. '26.

Geachte Heer Stols,118

Zoudt u eventueel - d.i. zoo spoedig mogelijk! - genegen zijn een heel klein boekje119 voor me te drukken? geheel in den stijl der verzen van Jo Landheer120 (die ik bij Simonson zag), en in vijftig exemplaren, voor mij - ik sta u gaarne toe eenige exemplaren, desgewenscht, voor uzelf te drukken. De tekst is in versmaat en bedraagt 225 regels, dus met titel, opdrachtje en ‘rechtvaardiging’ mee ±240 regels. Er zijn twintig gedichtjes (epigrammen, boutaden), waarvan het langste 22 regels groot is; er is dus mogelijkheid elk stukje op één bladzijde te krijgen; dit maakt twintig bladzijden, plus twee bladzijden voor het titelblad (ik had liefst géén Franschen titel), en twee bladzijden voor achterin, dus totaal 24 blz. Zoudt u me prijsopgaaf willen doen? want Hollandsch drukwerk is perkfekt, maar o die in Belgische franken omgerekende Hollandsche prijzen! - Enfin, ik sta onder de bekoring van uw boekjes en wil mijn best doen er eentje van mij zóó gedrukt te krijgen.

Schrijft u mij binnen-kort?

Met beleefden groet gaarne uw dienstwillige

EduPerron

P.S. Blijft u bij uw voornemen 200 ex. van de volledige werken van dien armen Perkens te ‘bedeelen’121? Het boek is gedrukt en kan in April bijv. - (1 April?) - uitkomen.

118DP had op 3 november 1925 kennis gemaakt met de Nederlandse drukker en uitgever A.A.M. Stols (1900-1973). Deze ontmoeting vond plaats bij de boekhandelaar Simonson. De relatie tussen DP en Stols werd bepaald door hun interesse in literaire uitgaven.
119Het gaat hier om Het boozige boekje.
120Het in de serie To the Happy Few uitgegeven bundeltje Golven (1925).
121Bij hun eerste ontmoeting had Stols DP toegezegd 200 ex. van Bij gebrek aan ernst in Nederland te zullen verspreiden. Toen de bundel in februari in 500 ex. gedrukt was, zag hij er plotseling van af. De samenwerking tussen DP en Stols zou beginnen bij DP's eerstvolgende uitgaafje, Het boozige boekje, dat in februari 1926 werd geschreven en in april door Boosten & Stols gedrukt werd.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie