4335 (1924a). Aan D. Bolle: Parijs, 12 januari 1934

Geachte Juffrouw Bolle,

Dank voor uw schrijven. Het is dus zooals ik verwacht had. Mocht er zich later nog iets voordoen...

[p. 411]

Neem mij dit korte briefje niet kwalijk, ik heb het erg druk, ook met de Stavisky-schandaaltjes.

Met vriendelijke groeten, steeds uw dw.

EduPerron

Gelukkig dat de tentoonstelling zoo meevalt. Ter Braak schreef er mij een woordje over.954

Parijs, 12 Januari '34.

954Zie Bw TB-DP 2, p. 281. Ter Braaks brief is gedateerd: 17 januari 1934.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie