[p. 283]

4133 (328a). Aan G. Prampolini: Gistoux, 30 augustus 1929

Gistoux, 30 augustus '29.

Waarde heer,

Ik meen dat onze vriend Greshoff u eerst nr I van de Cahiers van een Lezer heeft gestuurd en daarna de hele reeks. In dat geval moet u van dat nr I twee exemplaren hebben... Als die veronderstelling juist is, mag ik u dan vragen één van deze exemplaren te zenden aan mijn vriend, de heer R. Blijstra, p/a Caspar Flick, O.Z. Voorburgswal 243, Amsterdam? Ik heb met veel moeite voor hem de nrs II tot V kunnen opduiken, maar niet dat nr I, waarnaar zijn hart schijnt uit te gaan. Tja. Een mens is vaak gesteld op kleinigheden...

Hoe gaat het met u? En met de uwen? U wilt hen wel, naar ik hoop, uit mijn naam groeten, wat ook betekent dat ik aanneem dat uzelf mij niet al te zeer bent vergeten. Wat hebt u onderhanden? Ik neem aan dat u in Milaan bent, maar wellicht vergis ik mij. Ik zou u graag weer eens willen zien, maar dat gebeurt waarschijnlijk niet voor deze winter. Ik heb nog steeds zin om naar Sicilië te gaan om er stof op te doen voor mijn roman, die volstrekt niet meer vordert, maar dan ook helemaal niet!

Ontvang, waarde heer, mijn oprechte groeten en wil mijn beleefde groeten overbrengen aan uw vrouw en uw schoonvader, kus voor mij Piccina. Steeds uw toegenegen

EduPerron

Adres:

Kasteel Gistoux Chaumont-Gistoux (België).

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie