4276 (2946a). Aan de Wereldbibliotheek (N. van Suchtelen): Parijs, 2 juni 1936658

Zeer geachte Heer Van Suchtelen,

Hierbij dan het voorwoord. Ik hoop dat het niet te lang is, maar voor deze eerste herdruk van Daum kon ik mij niet tot minder beperken.659

Met vriendelijke groeten uw dw.

EduPerron

[p. 219]

P.S. Misschien kunt u het voorwoord ook in kleinere letter laten drukken dan de tekst van Daum, wat mij nogal geschikt voorkomt.

Parijs, Dinsdag.

658Gedeeltelijk gereproduceerd in Manuel van Loggem, Handschrift en karakter, Amsterdam 1987, p. 27
659De Wereldbibliotheek had DP op 5 mei 1936 gevraagd ‘een kleine inleiding te schryven over Daum en zyn werk, by van 2 of 3 bladzyden’. DP's Voorwoord voor Goena-goena, Amsterdam 1936, tweede (= derde druk), p. 5-9, werd in hetzelfde korps als de roman afgedrukt.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie