4252 (2762a). Briefkaart aan M. ter Braak: Parijs, 5 december 1935586

Parijs, 5 December.

Beste Menno,

Veel dank voor je lange brief, en dank Ant inderdaad hartelijk voor de lieve bedoeling.587 Dank ook voor alle adressen en alle moeite die je je gegeven hebt. Ik hoopje vooreerst met rust te laten. Uit Bretagne zond ik je nog een cadeautje: Mon premier Testament van Benda. Àls die Benda nog vertaald wordt: het beste is een keuze uit Trahison en Fin de l'Eternel, samen in één band, wil Bep het best vertalen, zegt ze. Ik kan ook probeeren bij Q., die wel neen zal zeggen. - Ik ben erg benieuwd naar je Haman.588 Ik ken een photo van Paap, hij ziet er ongeveer zoo uit: een kruising tusschen Kelk,

illustratie

zooals hij vroeger was en Cornelis Veth. Op mijn krabbel lijkt hij ook op Balzac - maar dat komt niet uit, want Paap is blond. - Wat die kunstenaars589 betreft, ik geef me voorlopig dus

[p. 190]
niet op als lid. Hoe is de rel bij de Beul590 verloopen? kan je me daar een verslag van sturen? Ook graag je stuk tegen de Tel.591 en eventueel antwoord daarop. Je stuk over Top592 was uitstekend; ik bewonder je werkelijk dat je dit telkens weer zóó goed kunt. - Alijn wordt gekweld door de geboorte van zijn tandjes. Verder alles best, - maar nu druk, na terugkeer. Later meer en beter. Hart. groeten onder ons 4,

je E.

P.S. Ook benieuwd naar het doodsnummer593 natuurlijk!

586Deze briefkaart komt in Bw TB-DP 3 na 886.
587In zijn brief van 3 december 1935 (Bw TB-DP 3, P. 339) schreef Ter Braak dat Ant een St. Nicolaas-pakket had willen verzenden.
588M. ter Braak, ‘Inleiding’ in W.A. Paap, Vincent Haman, Amsterdam 1936. (De Salamander).
589Ter Braak had blijkens zijn agenda op 15 november 1935 in hotel Parkzicht te Amsterdam een lezing gehouden voor de anti-fascistische Bond van Kunstenaars ter Verdediging van de Kultuur (B.K.V.K.), waarvan Annie Romein-Verschoor secretaris was. DP had op 20 februari 1935 (Bw TB-DP 3, p. 141) Ter Braak gevraagd of zij lid moesten worden en deze vraag op 26 november 1935 herhaald (Bw TB-DP 3, p. 335).
590Rel bij de opvoering van het anti-fascistische toneelstuk De beul van P. Lagerkvist op 1 december 1935 in de Stadsschouwburg te Amsterdam; zie ook Brieven VI, p. 64.
591Ter Braak verweet in Het vaderland van 2 december 1935 (av.) De telegraaf mee te waaien met de NSB-wind en een hetze tegen de opvoering van De beul te hebben gevoerd.
592‘Uit en toch in de rij’ in Het vaderland van 1 december 1935 (ocht.) over Top Naeff, Een huis in de rij, Amsterdam 1935.
593Van Forum.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie