4250 (2736a). Briefkaart aan J.A. Antonini: Le Roselier-en-Plérin, 20 november 1935

Le Roselier, 20 Nov. '35

Beste Gino,

Waar zit je eigenlijk? Wij zijn sinds 4 à 5 dagen weer in Bretagne, waar wij tot begin December blijven en waar ik al heel wat achterstallig werk heb bijgespijkerd. Eenigen tijd geleden - ongeveer een week nadat ik je het laatst zag - was Jan Greshoff in Parijs en wilde

[p. 187]
je zien; ik belde je dus op maar hoorde van je portierster dat je uit de stad was. Sindsdien niets meer gemerkt. Maar je zei: ± 3 weken, dus dan zou je nu toch al een tijdje terug moeten zijn.

Als dat zoo is, laat het dan weten. Bep kreeg een brief van Annie v. S., om jou te zeggen dat Marco met zijn moeder bij haar in Sestri geweest is.577

Hier is ons adres: Hôtel du Manoir, Le Roselier-en-Plérin, par Saint-Brieuc (Côtes du Nord). Heb je Le Sang Noir578 al gelezen? er zijn daverende artikels over verschenen, o.a. van Gabriel Marcel.579

Mevrouw Noth is in Parijs, we zagen haar kort voor ons vertrek. Verder geen nieuws. Hartelijke groeten, ook aan Maria, van ons beiden, en een hand van je

E.

577Een logeerpartij van Antonini's eerste vrouw Hetty Marx en hun zoon Marco (geb. 1926) bij de familie Van Schendel in Sestri Levante.
578Zie voor DP's bespreking 4222 n 2; DP vatte zijn visie op Le sang noir samen in ‘Blocnote klein formaat’ in GN 34 (1936) 11 (november), p. 504-505 (In deze grootse tijd, p. 112 (Vw 5, p. 187-188)).
579Gabriel Marcel, ‘La vie intellectuelle’ in l'Europe nouvelle 18 (1935) 927 (16 november), p. 1118-1119.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie