4228 (2338a). Aan J.A. Antonini: Le Roselier-en-Plérin, 17 december 1934

Bretagne, 17 Dec.

Beste Gino,

Wat een pestilent geval met die N.R.C.! Je zult wel gelijk hebben wat de slordigheid betreft, maar toch gelooven Bep en ik niet dat hij486 jou eruit wil hebben; hij schrijft dit redacteurstoontje als hij zelf in de knoop zit. Mij heeft hij gemaand om stukken, maar sinds ik ze inzond heeft hij er niet één geplaatst. Het is een treurig iets om van de N.R.C. af te hangen, maar wij hebben dit sinds lang dan ook door en rekenen er niet meer op. Die heele kunstrubriek wordt zonder eenig systeem bestuurd, en is qua resultaat een bric-à-brac van je welste, maar àls je er wat aan verdient, is het inderdaad zonder veel moeite en altijd meegenomen. Het kàn ook zijn dat Vic van hoogerhand een wenk heeft gekregen om niet zoo veel te plaatsen over italiaansche letteren, maar dat lijkt me toch minder waarschijnlijk dan de slordigheid.

Hoe het zij, ik zie niet wat eraan gedaan zou kunnen worden, behalve een brief van jou aan Vic die natuurlijk toch ook niet helpen zal. Het is een rotzooi voor je en je krijgt in dezen tijd wel alles tegelijk.487 In ieder geval krijg je nu volgende maand wat van Het Vaderland.

[p. 159]

Heeft De Groene niets opgeleverd? Kan je niet een kroniek van ital. letteren aan Jan voorstellen voor Gr. Ned.? Forum leent zich voor dergelijke stukken slecht, maar stuur me gauw het verhaal van Buop!

Ik werk weer stevig; tot dusver dan, sinds mijn laatste brief. Houd je taai, het beste, een hand van je

E.

P.S. Wij komen uiterlijk 3 Januari terug. Van hier tot dan kan je gerust 3 stukken voor Het Vad. maken, bv. over tentoonstellingen en tooneel.

486Victor E. van Vriesland was redacteur letteren van de NRC van 1932 tot 1938.
487Proces aangespannen in Rome tegen zijn eerste vrouw Hetty Marx om scheiding van tafel en bed.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie