[p. 149]

4217 (2177a). Aan T.M. van Dijk: Parijs, 26 juli 1934

Parijs, 26 Juli.

Geachte juffrouw van Dijk,456

Gelijk hiermee zend ik u 2 pakken. Het 1e bevat de proeven van het 1e deel van Slauerhoff's boek.457 Ik heb niet alles nagezien, omdat ik daarvoor geen tijd heb, maar wel alle correcties van Slauerhoff zelf (van het andere stel copy) erop aangebracht. Verder de hoofdstukken ingedeeld; er zijn er nu 8.

Slauerhoff schreef mij dat deze proeven niet meer naar hem hoeven te gaan. Er is dus één ding te doen: zich precies te houden aan dit stel proeven dat ik u nu zend. Zou u zelf de laatste correcties dan willen controleeren en misschien ook op eventueele drukfouten letten? Ik vraag u dit omdat ik weet dat het oorspr. MS. geheel door uw handen is gegaan. Het ie deel 1e daarmee dan klaar.

Het 2e pak bevat het heele 2e deel: in proeven en in MS. - minus het ontbrekende fragment458 dat ik tot dusver noch van u noch van Slauerhoff ontving. Met de beste wil kan ik mij op het oogenblik hier niet aan wijden.459 Het beste is dus dat u deze tekst persklaar maakt, zooals u het de vorige copy deed, en mij en Slauerhoff dan proeven zendt van alles wat tot het 2e deel behoort.

Dit lijkt mij ook de snelste manier. Maar ± 15 Aug. ga ik van Parijs weg. Van ± 25 Aug. tot 10 Sept. ben ik echter in Tanger bij Slauerhoff.

Met vriendelijke groeten hoogachtend,

EduPerron

456Titia Maria van Dijk (geb. 1908) was in 1934 directie-secretaresse bij Nijgh & Van Ditmar, uitgeverij van Forum en van Slauerhoffs romans. Deze brief is afgedrukt in Het China van Slauerhoff, aantekeningen en ontwerpen voor de Cameron-romans, ed. W. Blok en K. Lekkerkerker, 's-Gravenhage 1985, p. 133-134. Dit is de enige brief van DP aan haar.
457Het leven op aarde werd in 1934 door Nijgh & Van Ditmar in boekvorm gepubliceerd; het Eerste deel op p. 5-131.
458‘Epiloog’, in Het leven op aarde, p. 249-264.
459DP werd de gehele maand overstroomd door de drukproeven van De smalle mens en van Het menschelijk tekort, vgl. o.a. 2167 (Brieven V, p. 70-7l). De veronderstelling van Blok en Lekkerkerker op p. 134 van Het China van Slauerhoff, dat DP ‘geen tijd of geen lust’ had, mist voor het gebrek aan lust de onderbouwing.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie