4195 (1607a). Aan P.N. van Kampen & Zoon N.V.: Bellevue, 12 mei 1933377

Hierbij de voorzichtige aanvrage tot losbarsten van de heer de Vries terug.378 Wat zijn optreden voor ‘infaams’ in zich heeft, schijnt zoo iemand nu eenmaal volkomen te ontgaan. Ik ben blij dat U hem de autorisatie verleende.

377Verblijfplaats van deze brief is onbekend; afgedrukt naar Bw TB-DP 2, p. 481-482.
378Theun de Vries had van uitgeverij Van Kampen een exemplaar van Uren met Dirk Coster ter recensie ontvangen. De Vries protesteerde bij Van Kampen tegen de uitgave van dit ‘infaam schriftuur’ en vroeg toestemming om een scherpe bestrijding te schrijven, zie Bw TB-DP 2, p.481. De Vries schreef deze bestrijding niet. DP zond De Vries' brief aan Van Kampen met deze brief terug.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie