4144 (797a). Aan E. Bouws: Brussel, 29 en 30 maart 1931

Brussel, Zondag.

Beste Bouws,

Dank voor je twee brieven. De berichten zijn en blijven zorgwekkend, zoowel voor Slau als voor Menno. Toch ben ik al erg blij

[p. 56]
dat het géén t.b.c. is. Laat ons nu maar het beste hopen. Ik kreeg twee potloodkrabbels van Slau, mat maar hoopvol.113

Wat Menno betreft - dat is heel iets anders en nauwelijks minder onaangenaam. Voor het meisje in kwestie is het natuurlijk ook heel, héél zielig.114 Maar wat het zwaarste is, - etc.

Ik ben erg benieuwd om te weten wat er den 9en April al of niet gaat gebeuren! Weet jij het?

Doe Menno mijn hartelijke groeten en ook Truida. Zeg dat ik beiden spoedig weer schrijven zal, maar mijn verdomde griep* (keelinfectie) heeft nu langs mijn neus mijn traanklieren aangetast, met het gevolg dat ik pijnlijke, melancholieke en roode oogen heb. Daarom maar dit enkele woordje.

Tot nader.

Je E.

Ik heb gisteravond - toen nog maar één oog was aangetast - een stuk geschreven over de revolutionaire poëzie in ons land en den heer Jef Last, waar die meneer zijn plezier aan zal hebben (als Kramers het tenminste niet weer weigert).115

Maandag.

Ik heb van Menno eindelijk dat stukje kritiek op Schuim en Asch116 gekregen. Wil je even antwoorden op de volgende vragen?

1. Waarom kan een boot niet op een ‘wharf’ gebouwd worden? Een ‘werf’ is toch zeker goed. Is een ‘wharf’ iets anders? - 2. Slau schrijft dat een schip ergens ‘sturdy’ overligt. Dit moet zeker zijn ‘steady’? - 3. Hij schrijft beurtelings ‘wachtsman’, ‘wachtman’ en ‘watchman’; wat moet het eigenlijk zijn? - 4. In Larrios pag. 122

[p. 57]
komt men drie jetties’ van de stad af uit; wat is dat? het woord lijkt me verkeerd gespeld. Steiger? ‘Jettee’, meen ik? - 5. Larrios laatste blz. (132): ‘met een roosterbaar aan de voeten’. Dat lijkt me geen Hollandsch. Roosterstaaf? ‘Barre’; of tòch wel ‘baar’? - 6. Op blz. 77 (Nyborg): ‘het schip dreef dwars weg met den wind, kreeg meer en meer slagzij’. Kan dat? 7. Op blz. 90 komt een rubberplantage voor, die na drie jaar groote oogst oplevert. Dit schijnt niet te kunnen. Wil je eens informeeren hoe lang het moet zijn? Zes jaar misschien? - 8. Blz. 96 staat: ‘Parfum, with many compliments’; moet dit niet zijn ‘Perfume’? Of neen, misschien is dit zoo ook wel goed; de rest is n.l. in het Hollandsch! - 9. Op blz. 141-142 twee Engelsche zinnen te controleeren: ‘It transports me in the mediterranean middle ages’ en ‘So I feel nearer to my grand-grandfather Marco Polo’; - 10. Is het woord ‘launch’ goed geschreven? ik meen van wel, maar bevestig het even. - 11. Nog een Engelsche zin op blz. 147: ‘It's the nighest time’. 12. Op blz. 149 moet Bruce een halve dollar aan een bediende geven als ‘squeeze’; wat is dat? - 13. Blz. 150. ‘We've not got it’. - Blz. 153. ‘Doctor stays on board as long as whinches run’. - 14. Blz. 158. ‘Boven de winch’ - wat is dàt nu weer? - 15. Blz. 166. ‘Shipping news’ (onderaan), is dat goed? - 16. Een groote Engelsche zin op pag. 175. Voilà tout. Kijk alles goed na en schrijf.

In haast; de post moet weg. Mijn oogen zijn een beetje minder rood!

Je E.

113De diagnose van Slauerhoffs ziekte luidde voorlopig influenza pneumonia.
114Ter Braak zou begin april 1931 in het huwelijk treden met zijn Berlijnse verloofde Gerda Geissel, maar zag tenslotte van dit voornemen af.
*Waaraan ik sedert Zondagavond, een week terug, heftig laboureer.
115‘Nog iets over revolutionnaire poëzie’ in DGW 30 (1931) 352 (april), p. 94-95, vgl. Vw 2, p. 405-409
116Een stuk met bezwaren van een anonieme lezer tegen feitelijke onjuistheden in Slauerhoffs Schuim en asch, opgenomen in de rubriek ‘Critische curiosa’ van Critisch bulletin 2 (1931) 1 (januari), p. 22. Bouws was als scheepsbouwkundig ingenieur in dienst geweest van de Koninklijke Paketvaart Maatschappij in Nederlands-Indië.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie