2636. Aan H. Marsman: Parijs, 2 augustus 1935

Parijs, 2 Aug. '35

Beste Henny,

Heel veel dank voor al je goede plannen: voor mij reizen, enz.

[p. 416]

- maar neen, iedereen schijnt uit Holland weg te zijn of te gaan, en zooals ik je al schreef, ik zal nu maar meegaan naar de Morvan. Daarna gaan Bep en ik misschien samen voor een week naar Aix-en-Provence, bij de Noths, want het Alijntje kan bij Clara M. blijven. Eind Aug., begin Sept. kom ik hoogstwschl. dan toch naar Holland, ook met het oog op andere dingen; ik moet ook Q. spreken o.a. - Ik schrijf je vóórdien natuurlijk.

Het is dus afgesproken dat jij fl. 100. krijgt en ik fl.50. Maar ik wil met plezier één proef nazien, bv. jij de eerste en ik de revisie of andersom. Overigens; ja, de ‘realisatie’ is niet meegevallen!

Stuur mij je complete vertaling854, met de dubieuze passages aangestreept; dan kan ik beter oordeelen.

Je vergelijkt het vertaalwerk met eigen werk: als zoodanig is het natuurlijk afschuwelijk. Maar vergelijk het met stukken-schrijven voor de krant, vooral met journalistiek werk, dat je immers ook doen wou!

Die inleiding werk je dus nog om; mij best.

Menno schreef mij dat Virginia nu geplaatst wordt, maar dat, ook als de Vlamingen niet aftreden, Vic dat doen zal, om ‘gecompliceerde redenen’855. Ik zou zeggen: laat Menno dan blijven, en vervang jij Vic dan; dan hebben we weer een ‘puik’ hollandsch Forum! En zóó'n rompslomp heb je er toch niet aan, als je in Holland zelf zit. Maar laat ons eerst afwachten wat de Vlamingen doen; ik denk - als Virginia in het volgende nr. gezet wordt, zoodat ze 4 maanden bedenktijd hebben - dat ze en bloc bijdraaien. Dat zulde nog gewaarworden!

De Slaaf is nu naar Q.; dat schreef ik je al. Last gaf ons permissie om 3 kleine stukjes te schrappen - maar lièfst niet. Gegeven mijn totale onverschilligheid heb ik vol grootmoedigheid één stukje geschrapt (waarom weet ik nog niet) en de rest gelaten. Ook Lyautey, die hij wel wilde opofferen; maar laat hem die 3½ regel waarin een zoo beroemde maarschalk. Hij komt - Last, niet Lyautey - eerstdaags hier en zou me opbellen. Ik hoop dat ik dan in de Morvan zit, wat je een idee geeft, misschien, van het soort ‘nieuwe vriend’ dat ik in hem heb opgedaan. Ik hèb inderdaad misschien een nieuwe vriend, maar het is een Italiaan: zeer intelligent, zeer ‘hon-

[p. 417]

nête’, genaamd Nicola Chiaromonte (Nico Lichtenberg). Misschien lanceer ik hem nog eens in Forum als hollandsch auteur, of neem ik hem mee naar Holland, als ik daar kom.

Ik kreeg gisteren het boek van Van Leeuwen856, waar ik vriendelijk om had gevraagd. Onder ons gezegd: het is een goedbedoeld, vooruitstrevend misbaksel. Ik zal er maar niets van zeggen; hij schrijft me trouwens ook niet, ofschoon ik hem op zijn lange brief uitvoerig antwoordde. Ik neem aan dat hij erg aardig is, een zekere gevoeligheid heeft en vooral - wat ons meteen ‘inpalmt’ - minder verkalkt is dan andere leeraren, maar hij vertoont toch alle symptomen van een authentiek-hollandsche dom heid.

Veel hartelijks van ons 2, ook aan Rina, die ik niet alleen in mijn brieven ‘niet vergeet’, een hand van je

E.

 

Adres in de Morvan (van ± 7-15 Aug.) is: Chez Mme Malraux, Léveque, par Châteauneuf, Val-de-Bargis (Nièvre) - Frankrijk(!)

 

Heb je Querido De Droom, Paul Hooz, Lorre en Genezing door Aspirine gezonden? Wat blijft ons nu nog over? 5 blzn.?

854Zie 2449 n 5 en 2454 n 2.
855Bw TB-DP 3, p. 279-280.
856Zie 2620 n 2.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie