2635. Aan J. Greshoff: Parijs, 2 augustus 1935

Parijs, 2 Aug. '35

Beste Jan,

Heb je mijn brief met de lange brief van Henny erin, enz. enz. bij terugkomst ontvangen? Ik vermoed dat je nu terug bent; zijn ook de vlooien verdelgd?

Dank voor je brieven uit Palma, en de kaart uit Barcelona. Thelen lijkt mij heel vroolijk, maar niet vrij van krachtige overdrijving - een van die hooge geesten die alles coûte que coûte lollig willen zien.

Wij gaan nu 7 Aug. van hier naar Morvan. Adres tot ± 15 Aug: chez Mme Malraux, Léveque, par Châteauneuf, Val-de-Bargis (Nièvre). Daarna gaan Bep en ik misschien naar de Noths in Aix-en-Provence, maar dat schrijf ik je dan nog wel.

Ik kom niet meer tot lange ontboezemingen op papier, neem dit dus voor lief, en geloof me als steeds

je E.

Het beste met den rijmvloed!

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie