2593. Aan H. Marsman: Parijs, 6 juli 1935

Parijs, 6 Juli.

Beste Henny,

Nog even in haast.

De Vlaamsche redactie, die zich alléén met het vlaamsche gedeelte zou bemoeien in Forum, dreigt, zooals je weet, met aftreden, als Virginia van Varangot (dat door de heele holl. red. was aangenomen) geplaatst wordt. Het gaat niet om Virginia of Varangot, maar om een schop te aanvaarden van de vlaamsche katholieken of niet.* Menno had mij ± beloofd dat hij in ieder geval Virginia zou plaatsen. Maar

[p. 382]

hij schippert nu voortdurend, en zijn voornaamste betoog is dat Vestdijk van Forum moet bestaan.

Ik heb Menno zelf geraden om jou te vragen. Maar op één voorwaarde: dat Menno er uit zou gaan als redacteur, maar zou blijven meewerken, en dat Virginia geplaatst zou worden. Hij schrijft nu: dat jij over Virginia niet struikelen zal, waaruit ik opmaak dat Virginia niet geplaatst wordt.

Ik protesteer met alle kracht tegen deze houding en heb Menno vandaag geschreven. Dat Menno mij den rug toedraait voor Vestdijk en om coûte que coûte Forum voort te zetten staat hem vrij, maar ik verzeker je dat ik van vandaag af met Forum heb afgedaan (als ik bevestigd krijg dat Virginia niet verschijnt) en dat ik dat blad absoluut als vijandig beschouw, als bevuild door de katholieken van Vlaanderen, enz. - En een karakterloos Forum omderwille van een karakterloozen Vestdijk is mij dubbel antipathiek.

Ik verlies óók het noodige met het opheffen van Forum. Ik kan óók geld gebruiken: zoowel dat van Forum als dat van de N.R.C. En 1000 pop van de Mij zouden mij óók welkom zijn!

Ik zal niettemin nog het noodige tegen die Mij schrijven, als jij het geld niet krijgt. Dat Vestdijk nu in die Mij gaat, doet voor mij de deur dicht. Het is erg nobel van jou dat jij het niet erg vindt (in jouw situatie zou ik wschl. ook zoo spreken) maar voor mij is Vestdijk hierna een karakterloos stuk stront, dat mij niet in het minst interesseert. Als hij in de Mij gaat, heb ik met hem afgedaan. Als hij een bepaalde ‘dwang’ ondergaat, ik ook.

Maar ik kom je nu vragen om niet in Forum te gaan, om er zelfs niet verder aan mee te werken, als Menno er uit gaat en Virginia niet wordt geplaatst. Deze heele knoeiboel terwille van Vestdijk is Menno onwaardig, maar jou ook. En als je hieromtrent nog twijfel overblijft, doe het dan eenvoudig terwille van mij.

Met hartelijke groeten, je

E.

 

P.S. - Mijn idee was: Virginia in ieder geval te plaatsen. Te zien wat de Vlamingen dan zouden doen (die klungels vinden het oneindig beroerder als zij het prestige van Forum verliezen, dan wij!). De boel te laten barsten als het niet anders kan. En als het wèl anders kan: bv. door andere Vlamingen in de vlaamsche redactie (bv. Brulez, Elsschot en Zielens), dàn Holland te houden met jou in de plaats van Menno (die er in ieder geval uit wou gaan). Maar jij naast iemand

[p. 383]

als Vestdijk nu blijkt te zijn, en naast iemand als Vic, nà de trap van katholiek Vlaanderen, is voor mij een paskwil.

 

P.S. - Misschien is het beter om, gegeven de situatie die tusschen mij en Vestdijk hieruit voort kan komen, mijn naam te schrappen op onze bloemlezing. Jij bent ‘beter’ met al die heeren en jouw naam alleen is toch ook genoeg voor de verkoop.

 

Natuurlijk wil ik met plezier jou verder helpen als je dat wilt. Ik wil er dan ook niets voor hebben.

*Om de inbreuk op het eenige wat een samenwerking met die vlaamsche ‘kamferbroeken’, zooals Jan zegt, aannemelijk maakte: dat de 2 redacties volstrekt onafhankelijk zouden zijn.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie