2421. Aan S. Vestdijk: Parijs, 13 maart 1935

Parijs, 13 Maart.

Beste Simon,

De Slauerhoff-historie515 is volslagen paskwillig, maar ik heb er Menno uitvoerig over geschreven, dus lees die brief dan maar.516 Slauerhoff is nu naar Holland. Het beste is (ook dat schreef ik Menno); ga eens samen over mijn brief praten!

Dank voor al de moeite die je je geeft voor Ducroo. Ik verwacht nu weer een nieuw stel van je. In het volgende paket komt de ‘journalistiek’ los, denk ik; hoewel misschien nog maar een kort stukje. Vanaf hfdst. 32, en dan tot en met het eind, zou ik willen dat je de proeven aan Menno doorgaf. Ik heb hem gevraagd om ze dan direct te lezen en mij door te zenden. Maar tot en met 31 verwacht ik ze gewoon van jou.

Else Böhler517 boeit ons zeer, en is af en toe eenvoudig meesterlijk geschreven. Wat een paralellen tusschen ons: eerst Ina Damman, en nu die moeder met de bediendes! Je bent tegelijk de eerste en de laatste om een oordeel over Ducroo te vellen. Ik denk toch: de eerste.

Als je wilt dat ik het duitsch van Else Böhler laat nakijken, stuur me de copy dan. Ernst Erich Noth, dien ik hier vaak zie, zal er zeker graag even controle op houden.

Hoe lang wordt Else? - Hoe maak je het in je nieuwe woning? Wij staan op het punt te verhuizen, naar 88 boulevard Murat, maar ik

[p. 247]

zal je nader opgeven als we er zijn; wschl. Maandag a.s. Teeken het adres vast op.

Hartelijke groeten van je

E.

515Al geruime tijd was Slauerhoff van mening, dat V.E. van Vriesland bij gebrek aan ‘persoonlijkheid’ uit de redaktie van Forum moest verdwijnen. Zo niet, dan zou hij zijn medewerking aan het tijdschrift opzeggen. Ondanks vergaande bemiddelingspogingen van DP voerde Slauerhoff zijn dreigement uit en raakte hij ernstig met Ter Braak en DP gebrouilleerd.
516Zie Bw TB-DP 3, p. 153-156 (= 2417 (755)).
517Vestdijks roman, Else Böhler, Duitsch dienstmeisje, verscheen in twaalf afleveringen in de vierdejaargang (1935) van Forum.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie