2246. Aan S. Vestdijk: Parijs, 14 oktober 1934

Parijs, Zondag.

Beste Simon,

Ik heb zoo lang gewacht met schrijven: 1o. omdat ik nogal stevig

[p. 120]

werk, 2o. omdat Pia me nog steeds dat kwatrijn238 niet terugzond. Hij heeft het ook druk en ik heb absoluut geen tijd om speciaal naar hem toe te gaan (daar ben ik uren mee kwijt). Je moet dus nog wat wachten. Ik stel het volgende voor:

 
‘Depuis longtemps la sauce est engloutie,
 
Par le ministre d'Armagnac de Brie.
 
Mais par faveur illustratie, à l'impromptu,
 
Elle ressort du nez, au lieu du cul.’

‘Tarie’ en ‘chez’ lijkt me onmogelijk, ‘cul’ daarentegen zéér mogelijk.

Dank voor Vrouwendienst. Ik kom tot de ontdekking dat ik je proza - althans je essays en verhalen - heel wat liever lees dan je poëzie. Misschien doe je er verkeerd aan om nu alles uit die verzencahiers te publiceeren. Een boek vol van die poëzie wordt voor mij steeds meer een lange reeks gecrispeerde berijmde raadsels. Als je weet wat er achter zit, treffen ze; als je dat niet weet (wat voor den lezer 99 × op de 100 het geval is), wordt het een moeizaam gepeuter in een geklonter van formules, waarvan alleen de dichter de geschiedenis + het geheim kent. Ik geloof dat je, met je werken eraan, soms 2, 3 tussenschakels wegwerkt; jij vergeet ze niet en weet dus precies wat door je laatste formule verbeterd en vervangen is; de lezer staat argeloos tegenover die laatste formule, en zonder stommer te zijn dan jij (tenminste, dat is niet onvermijdelijk) breekt hij er toch zijn hoofd op. Ce qui ne laisse pas d'être fâcheux...

De Sm. Mens zal Querido je gezonden hebben. Zoodra ik Pia zie of het kwatrijn terugkrijg, schrijf ik weer.

Hart. groeten, ook van Bep,

je E.

238Vestdijk had voor zijn novelle ‘Parc aux Cerfs’ een epigram gedicht, en via Ter Braak op 29 augustus 1934 DP laten vragen of het Frans correct was. Op 4 september zond DP aan Ter Braak een versie die overeenkomt met die uit deze brief. Vestdijks origineel had ‘tarie’ i.p.v. ‘engloutie’ en ‘chez le ministre’ i.p.v. ‘par le ministre’. Zie ook Forum. Brieven, citaten, dokumenten en knipsels. Verz. door Willem Mooijman, ingel. door L. Mosheuvel. Den Haag etc. 1969, p. 325.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie