2207. Aan J. Gans: Tanger, 1 september 1934

Tanger, 1 Sept. '34

Beste Gans,

Wij zitten hier nogal beroerd, in zoover dat het klimaat fnuikend is voor alle werk. Ik schiet héél slecht op en voel me nog steeds allerbedonderdst. Wij dachten 10 Sept. van hier weg te gaan en ± 20 Sept. in Parijs terug te komen: dit uit vrees voor de harde banken!

Het wordt een moeilijk geval voor ons allemaal. Het beste is dat je aan Ter Braak voorschot vraagt op je Forum-artikel (dat zal wel lukken), en dàt nu zoo gauw mogelijk schrijft. Omdat ik je vóór ons vertrek hierheen de volle 900 frs. gaf, en onze reis ook duurder is uitgevallen dan we aanvankelijk dachten, hebben we hier niet genoeg

[p. 97]

geld om je nu bij te springen. Toch zal je wat moeten hebben. Bep heeft nu haar vader geschreven om ons nog wat geld testuren; tegen den 7en kan ik je dus nog wel een 200 frs. van hieruit zenden. Maar kan je dan rondkomen tot den 20en? - Ik zal het geld tegen den 5en van hier sturen.

Je eerste stuk zal òf fl. 20. òf fl. 17.50 òf fl. 15. hebben opgebracht; dat hangt ervan af hoe ze rekenen. Soms hebben ze een gulle bui en zien zoo'n stuk aan voor 2 kolom, soms voor 1¾, soms voor 1½. Maar als je 3 stukken van ± deze lengte gestuurd hebt, heb je toch zeker al ± fl. 50 terugverdiend. - Vanaf 15 Sept. kan je weer stukken naar 's-Gravesande sturen; het is te hopen dat die tentoonstelling180 dan nog geldig is. Zoo niet, stuur het stuk dan omgaand ‘par avion’ naar hier, dan doet Bep net of zij het hier, met parijsche gegevens, gemaakt heeft, en stuurt het van hier naar Holland, dat maakt dan nog een ‘reëele’ indruk! Het zou jammer zijn als dat werk verloren ging.

Tot dusver is alles goed gegaan. Als je nu vanaf bv. 10 Sept. vooruit werkt, kan je tusschen 15 en 20 Sept. 3 stukken naar de krant zenden. Dan zijn we werkelijk een heel eind quitte, tegen dat wij in Parijs terug zijn, en kan ik je wschl. wel weer wat voorschieten, al zal het niet veel zijn. (Er zijn nl. andere verwikkelingen voor ons in zicht, daarover mondeling.)

Over Samain ook mondeling. Excuseer dit zakelijke en vervelende briefje. Ik heb ontzettend het land dat ik me zoo misrekend heb met het werk voor Querido, en voorzie de grootste micmac als ik in Parijs terugben: ik zal dan moeten pennen als een bezetene, terwijl ik noch werkelijk vacantie gehad heb, noch physiek beter geworden ben. Hier in Tanger kan je alleen leven als oosterling! Jij hebt je breedemenschtijd leeren kritiseeren, maar ik heb hier leeren beseffen wat ‘Tahiti’ (event. ‘Perzië’) zou zijn. Iets prachtigs, als je dan ook totaal verzaken wilt; anders een katastrofe au ralenti. Slauerhoff is al zoo ver dat hij niet eens meer behoorlijk lezen kan, en snakt terug naar een ‘intellectueel’ milieu; in October komt hij in Parijs. Je ziet hem dan ook.

Voilà. Het beste. Veel hartelijks, ook van Bep,

je EdP.

Ben je nog naar Pia gegaan?

180In september 1934 bevond zich onder de Parijse brieven in Het vaderland geen verslag van een tentoonstelling.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie