Menno ter Braak
aan
E. du Perron

Den Haag, 20 oktober 1935

Den Haag, 20 Oct. '35

Beste Eddy

Ik ben bezig de restanten van het Forum-geschil op te ruimen; heb geen gevoel van vrijheid, eer het laatste nummer de deur uit is. Inderdaad schijnt er onder de Vlamingen ongenoegen te zijn, want zij kunnen geen gezamenlijke verklaring van het geval opstellen; en Herreman heeft mij een langen brief geschreven om mij duidelijk te maken, dat hij niet onder één deken lag met zijn collega's; hij had alleen toegegeven om Forum te behouden. Enz. enz. Het kan me eigenlijk allemaal niets meer schelen; er zijn belangrijker dingen aan de orde. Alleen wil ik een duidelijke uiteenzetting van het geschil; ik heb een project gemaakt, dat nu circuleert. Vestdijk is inmiddels met Marsman bezig nieuwe mogelijkheden te zoeken voor een soort voortzetting van de ‘Forum-idee’ zonder papen. Ik heb hem natuurlijk alle steun toegezegd, maar ambieer zelf geen redacteurschap. Hoe meer alle tijdschriftpolitiek in de eerste tijd langs mij heengaat, hoe liever het me is. Ik zal me bovendien als criticus van Het Vad. veel vrijer voelen jegens de litteratuur, die telt, als ik niet meer de leiding heb van een groep. - Overigens is er pas als no. van de Vrije Bladen een weer voortreffelijke novelle van Vestdijk verschenen, De Bruine Vriend. Volkomen vrij van zijn formalistische neigingen, in de sfeer van Ina Damman, maar zoo mogelijk nog beter, vind ik.

Het artikel, dat Bep niet meenam en dat ik je zal zenden, is een stuk over de N.S.B.-poëzie van George Kettmann jr. Een miskend heertje, dat dicht over ‘leve 't geweld in de wereld’ en ‘je zwarte hemd aan, makker!’ - Ik was met Ant op de meeting voor de democratie als protest tegen den landdag van Mussert; meer dan 40.000 menschen met gebalde vuisten en spreekkoren. Ik kan niet zeggen, dat ik me ook maar zooveel solidair voelde met deze massa, al is zij voor het oogenblik voor ons nog de beste; bovendien geloof ik niet, dat zij bij machte zal zijn een flinke coup d'état van wat zwarthemden te beantwoorden. Mijn eenige hoop is gevestigd op het ‘legale’ onbenullenkarakter van de N.S.B.-proleten. Zoolang zij niet actief aan wapening op groote schaal gaan doen, krijgen zij hier de macht niet.

Het boek van Huizinga en het stuk van Kool krijg je morgen via Het Vad. toegezonden. Ik schrijf deze week over het boek van Huizinga (na vandaag het corrupte wijfje Boudier-Bakker van plagiaat beticht te hebben). Het is ongetwijfeld hier en daar belangrijk en boeiend, maar de toon van de Leidsche papa blijft intens hinderlijk. Niettemin zal ik probeeren het zooveel mogelijk in het anti-Mussert-offensief in te lijven.

Ik wacht nieuwsgierig op de boeken van Pia en Guilloux! Tot nu toe kwamen ze nog niet.

Hierbij het theerecept. Ik hoop, dat het geen quaestie à la poésié pure is!

Hart. gr. voor jullie beiden van ons

je

Menno

Zie ook de geactualiseerde versie van het notenapparaat van de brieven-editie Van Galen Last (1962).

 

Origineel: Letterkundig Museum, Den Haag

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie