Wat van de pers kwam

Ahsmann, Dr. H.P.J.M.: Le culte de la sainte Vierge et la littérature française profane du moyen âge. Utrecht, Nimègue, Dekker & van de Vegt en J.W. van Leeuwen.
Alberts, Joh. C.P.: Eén God. Amsterdam, P.N. van Kampen & Zoon.
Ammers-Küller, Jo van: De opstandigen. II. Vrouwenkruistocht. Amsterdam, J.M. Meulenhoff.
Avany, T.: De sirene van New-York. Amsterdam, Gebr. E. & M. Cohen.
Bathilde. Drama in 3 bedrijven. Naar het Fransch door Zr. A.v. Eindhoven. 's-Hertogenbosch, G. Mosmans Zoon.
Baekelmans, Lode: De doolaar en de weidsche stad. Roman. Amsterdam, Nederlandsche Keurboekerij.
Beach, Rex: Een zoon der goden. Vert. door J.H. Akkermans. Zeist, J.T. Swartsenburg.
Beversluis, Martien: Aanklacht. Verzen. 30 reproducties van de schilderijen van Willem van Schaik. Gouda, Johan Mulder's Uitg.-Mij.
Bibesco, Princesse: De groene papegaai. Uit het Fransch vertaald door Carla Simons. Amsterdam, Nederlandsche Uitg.-Mij.
Birkner, Friede: Raffke's nieuwe chauffeur. Humoristische roman. Uit het Duitsch vertaald door A. Vuerhard-Berkhout. Zeist, J.T. Swartsenburg.

[p. 199]

Beyen, Dr. H.G.: La statue d'Artémision. Avec 13 planches. La. Haye, Martinus Nijhoff.
Bolhuis, E.G. van: De liefde van Cora Noret. Amsterdam, Nederlandsche Uitg.-Mij.
Brand, Max: Een gewapend minnaar. Uit het Amerikaansch vertaald door J.H. Akkermans. Zeist, J.T. Swartsenburg.
Bridges, Victor: Het meisje in het zwart. Amsterdam, Drukkerij Jacob van Campen.
Broedelet, Joh. W.: 'n Bont zestal. Amsterdam, Ned. Uitg.-Mij.
Bijvanck, Prof. dr. A.W.: Byzantijnsche kunst van Konstantijn den Groote tot Mohammed den Veroveraar. 330-1453. Amsterdam, H.J. Paris.
Burger Jr., Dr. C.P.: De deurvaart bij Noorden om naar Cathay ende China. De journalen van de reis van Pet en Jackman, 1580. De Nederlandsche poolzeevaarten, 1594 en volgende jaren. - Het caertthresoor en andere uitgaven van het eind der 16e en het begin der 17e eeuw. Met facsimiles van handschriften, kaarten en titelbladen. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff.
Calcar, Prof. R.P. van: Over de psychologie van den angst en haar beteekenis voor de opvoeding. Leidsche Uitg.-Mij.
Canti-Haoma: De witte vlam. De geschiedenis van een inwijding. Baarn, Hollandia-drukkerij.
Cavelier, Ru le, en George Kettmann: De Vlam der steden. Amsterdam, P.N. van Kampen & Zoon.
Cazemier, Lukas Jan: Oud-Egyptische voorstellingen aangaande de ziel. Wageningen, H. Veenman & Zonen.
Conner, Sabra: De tocht met de ‘Zeeotter’. Uit het Amerikaansch vert. door jkhr. R.H.G. Nahuys. Zeist, J.T. Swartsenburg.
Conquest, Joan: Verleiding. Roman. Geaut. vert. van Henriette Rappard. 's-Gravenhage, J. Philip Kruseman.
Courths-Mahler, H.: Gij zijt mijn uitverkorene. Roman. Uit het Duitsch vert. door A. Vuerhard-Berkhout. Zeist, J.T. Swartsenburg.
Courths-Mahler, H.: In den vreemde. Roman. Uit het Duitsch vert. door A. Vuerhard-Berkhout. Zeist, J.T. Swartsenburg.
Courths-Mahler, H.: Liefde en plicht. Roman. Uit het Duitsch vert. door A. Vuerhard-Berkhout. Zeist, J.T. Swartsenburg.
Dalen, Hugo van: Tschaikowsky. 's-Gravenhage, J. Philip Kruseman.
Deeping, Warwick: Mary Viner's keuze. Geaut. vert. van J.H. Pauls. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf's Uitg.-Mij.
Droonberg, Emil: Eileen Malony's reis naar Klondike. Vert. van J.H. Akkermans. Zeist, J.T. Swartsenburg.
Elout, C.K.: ‘De groote Oost’. Reisbrieven. 's-Gravenhage, Boekhandel vrhn. W.P. van Stockum & Zn.
Elzer, Margarete: Het huwelijk van Käthe Gernsbach. Vert. door A. Vuerhard-Berkhout. Zeist, J.T. Swartsenburg.
Epen, Jan van: Durf te lachen. Bussum, C.A.J. van Dishoeck.
Ewers, Hanns Heinz: De zwerfster. Geaut. vert. van Wim Kloosterboer. Amsterdam, Nederlandsche Uitg.-Mij.
Fey, Moeder Clara: Korte overwegingen voor alle dagen des jaars. Uit het Duitsch vert. door Victor Kissels. Roermond, J.J. Romen & Zonen.
Gallichan, Walter M.: Jeugdige ouderdom. Hoe men jong blijft. Geaut. vert. uit het Engelsch van A Davidson. Leiden, Leidsche Uitg.-Mij.
Gearon, O.C.C. Patrich J.: Troost voor scrupuleuzen. Vert. uit het Engelsch door J.B. Houtman s.m.a. 's-Hertogenbosch, Teulings' Uitg.-Mij.
Gezelle, Guido: Volledige werken. Jubileum-uitgave. Amsterdam, L.J. Veen's Uitg.-Mij.
I. Dichtoefeningen. Tekstkritisch uitgegeven, ingeleid en verklaard door prof. dr. Fr. Baur. Met een inleiding over Guido Gezelle, door prof. dr. Aug. Vermeylen.
Gregory, Jackson: Kaptein Cavalier. Vert. van J.G.H. v.d. Bovenkamp Jr. 's-Gravenhage, J. Philip Kruseman.
Gregory, Jackson: Het spoor der smaragden. Vert. van J.G.H. v.d. Bovenkamp Jr. 's-Gravenhage, J. Philip Kruseman.
Harbou, Thea van: Het eiland der onsterfelijkheid. Roman. Geaut. vert. van Maurits J. Vies. Amsterdam, Nederlandsche Keurboekerij.
Havelaar, Just: Het portret door de eeuwen. Arnhem, Van Loghum Slaterus' Uitg.-Mij.
Havelaar, Just: The etchings of Hein von Essen. 30 reproductions. Amsterdam. Amsterdam, H.J. Paris.
Hoogendijk, J.H.: De Nederlandsche koopvaardij in den oorlogstijd. (1914-1918). Eigen ervaringen van gezagvoerders, stuurlieden en andere opvarenden. Bewerkt door J.F.L. de Balbian Verster. Met een woord vooraf van prof. mr. M.W.F. Treub. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf's Uitg.-Mij.
Hutchinson, A.S.M.: De onzekere bazuin. Geaut. vert. van Chr. Moresco-Brants. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf's Uitg.-Mij.
Hutschenruyter, Wouter: De sonates van Beethoven geanalyseerd en toegelicht. 's-Gravenhage, J. Philip Kruseman.
Ivans: Het masker. Utrecht, A.W. Bruna & Zoon's Uitg.-Mij.
Jeans, Sir James: Het heelal, zijn bouw en zijn vraagstukken. Geaut. vert. van dr. S.L. van Oss. 's-Gravenhage, H.P. Leopold's Uitg.-Mij.
Jongh, Sophie de: Patiënten. Amsterdam, P.N. van Kampen & Zoon.
Kikkert, Cornelia: Stemmingen. Baarn, Hollandia-drukkerij.
Kwatrijn en, Oud-Perzische. Door P.C. Boutens. Bussum, C.A.J. van Dishoeck.
Het prachtige leven van Jozef Wauters (door L. de Brouckère, L. Pièrard e.a. Inleiding door Piet Landsvreugt). Brussel, De Wilde Roos.
Lannoy, Maria De: Het verzoeningsmaal. Spel in één bedrijf. Antwerpen, Uitg. Jos. Janssens.
Leeuw, Aart van der: De opdracht. Rotterdam, Nijgh & van Ditmar's Uitg.-Mij.
Lehmann-Russbüldt, Otto: De bloedige internationale der bewapeningsindustrie. Geaut. vert. van Albert de Jong. Utrecht, Erven J. Bijleveld.
Lewis, Sinclair: Dodsworth. Geaut. vert. van A. Moresco. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf's Uitg.-Mij.
Lewisohn, Ludwig: De zaak Crump. Geaut. vert. van Mathilde Visser. Den Haag, H.P. Leopold's Uitg. Mij.
Liepmann, Heinz: Rijpende jeugd. Amsterdam, Nederlandsche Uitg.-Mij.
Lofting, Hugh: Het circus van doctor Dolittle. Hollandsche bewerking van G.W. Elberts. Rotterdam, Nijgh & van Ditmar's Uitg.-Mij.
Marxveldt, Cissy van, en Emmy Belinfante: Confetti. Met teekeningen van Hans Borrebach. Amersfoort, Valkhoff & Co.

[p. 200]

Moerman Jz., J.: In en om de Chineesche kamp. Met een voorwoord van J. Hardeman. Bandteekening van P. van Steenderen. Weltevreden, Landsdrukkerij; 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff.
Mulford, Clarence E.: Het erfgoed van Bob Corson. Uit het Amerikaansch vert. door J.H. Akkermans. Zeist, J.T. Swartsenburg.
Nicollier, J.: Zwitserland. Het wonderschoone bergland en zijn bezienswaardigheden. Voor Nederland bewerkt door A. Pieters. Geïll. Leiden, A.W. Sijthoff's Uitg.-Mij.
Nielsen, Aage Krarup: In het land van kannibalen en paradijsvogels. Uit het Deensch door Claudine Bienfait. Amsterdam, Em. Querido's -Uitg.-Mij.
Nijhoff, M.: De vliegende Hollander. Een waterfeestspel. Uitgegeven door de lustrumcommissie van het Leidsch Studentencorps. 1930. Leiden, S.C. van Doesburgh.
Odhe, Thorsten: Het moderne trust- en kartelwezen. Voor Nederland uit het Zweedsch bewerkt door Waling Dijkstra. Met voorwoord van prof. mr. dr. N.W. Posthumus. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink & Zoon.
Oppenheim, E. Phillips: Matorni's wijngaard. Geaut. vert. van L.V. Utrecht, A.W. Bruna & Zoon's Uitg.-Mij.
Plivier, Theodor: 's Keizers koelies. Roman van de Duitsche oorlogsvloot. Vert. door Johan M. Palm. Utrecht, W. de Haan.
Querido, Israël: Essay en critiek. Amsterdam, Nederlandsche Uitg.-Mij.
Rasmussen, Emil: Via del inferno. Roman. Vert. uit het Deensch door L. Thomson-Thomson. 's-Gravenhage, J. Philip Kruseman.
Rhodes, Kathlyn: De rechte weg. Roman. Uit het Engelsch vert. door Th. J.J. Bosloper. 's-Gravenhage, J. Philip Kruseman.
Rhodes, Kathlyn: Woestijnzonde. Roman. Uit het Engelsch vert. door H. Harting. 's-Gravenhage, J. Philip Kruseman.
Riemann, Prof. dr. Hugo: Hoe hooren wij muziek? De grondbeginselen der muziekaesthetiek. Vrij vert. door Henry de Groot. 's-Gravenhage, J. Philip Kruseman.
Ritter jr., P.H.: De apologie van den misdadiger. Utrecht, De Gemeenschap.
Rölvaag, Ole Edvart: De overwinning. Uit het Noorsch vert. door M.J. Molanus-Stamperius. Amsterdam, Koloniale Boek-centrale.
Sabatini, Rafaël: Onder de vrijheidsvaan. Nederlandsche bewerking van J.G.H. van den Bovenkamp Jr. 's-Gravenhage, J. Philip Kruseman.
Sabatini, Rafaël: De gerechtigheid van den hertog. 's-Gravenhage, J. Philip Kruseman.
Savi, E.W.: Gevaarlijk liefdesspel. Vert. door Henriëtte Rappard. 's-Gravenhage, J. Philip Kruseman.
Schendel, Arthur van: Het fregatschip Johanna Maria. Met bandteekening van P.A.H. Hofman. Amsterdam, J.M. Meulenhoff.
Schoonhoven, Louis M.: ‘Het veld van eer’. Tooneelspel in 3 bedrijven. 's-Gravenhage, Zuid-Hollandsche Boek- en handelsdrukkerij.
Schreiner, Olive: Tijden en perioden. Uit het Engelsch vert. door H. van der Leeuw. Utrecht, Universitas Uitgeverij.
Schreiner, Olive: Waldo de schaapherder. Uit het Engelsch vert. door H. van der Leeuw. Utrecht, Universitas Uitgeverij.
Schuiling, Berendien: Hart en handen. Kampen, J.H. Kok.
Sinclair, Upton: Het duizendjarige rijk. Een blijspel in het jaar 2000. Vert. door Wm. J. Woltman. Amsterdam, Ned. Uitg. Maatsch.
Slauerhoff, J.: Saturnus. Gedichten. (Waarin is opgenomen de bundel Clair obscur, in 1927 verschenen in de reeks Palladium). Arnhem, Hijman, Stenfert Kroese & van der Zande.
Smit, W.A.P.: Folklore. Schetsen uit binnen- en buitenland. Zutphen, W.J. Thieme & Cie.
Strindberg, August: In den greep der elementen. Roman. Uit het Zweedsch door S.v. Praag. Amsterdam, Nederlandsche Keurboekerij.
Süskind, W.E.: Het hellend vlak. Roman van jeugd en inflatie. Utrecht, W. de Haan.
Till-den Beer Poortugael, C.L. van: Ranken. Amsterdam, P.N. van Kampen & Zoon.
Timmermans, Felix: De hemelsche Salome. Spel in 7 tafereelkens. Amsterdam, P.N. van Kampen & Zoon.
Valdés, Armando Palacio: De onverbreekbare band. Geaut. vert. uit het Spaansch door H. van der Leeuw. Baarn, Hollandia-drukkerij.
Veth, Cornelis: Comic art in England. With an introduction by James Greig. Amsterdam, Menno Hertzberger.
Veth, Johanna: De kunst van muzieklezen. Utrecht, J.A.H. Wagenaar.
Viebig, Clara: Levensdoel. Roman. Uit het Duitsch vert. door J.v.d. Heuvel. Amsterdam, Nederlandsche Keurboekerij.
Vissel, IJs.: Menske. Drama in 10 tafereelen. Rotterdam, D. van Sijn & Zonen.
Voorhoeve, Coby: Benita Terhaeren. Rotterdam, Uitgeverij P.D. Bolle.
Vos, H. de: Guido Gezelle, de Gotische mensch. Antwerpen, uitg. Lectura.
Wagenvoort, Maurits: De vrijheidzoeker. Roman van het werkelijk leven. Amsterdam, J.M. Meulenhoff.
Wallace, Edgar: Millioenen voor 't grijpen. Amsterdam, Nederlandsche Uitgevers-maatschap.
Wallex: De moord om het document. Rotterdam, Uitgeverij P.D. Bolle.
Walree, E.D. van: Azië en wij. Een studie over onze verhouding tot Nederlandsch-Indië. Amsterdam, P.N. van Kampen & Zoon.
Wells, Carolyn: Niets dan de waarheid. Vert. van J.G.H. van den Bovenkamp jr. 's-Gravenhage, J. Philip Kruseman.
Wensinck, Prof. dr. A.J.: Oostersche mystiek. Christelijke en Mohammedaansche. Amsterdam, H.J. Paris.
Werk, Maatschappelijk. Opstellen aangeboden aan Emilie C. Knappert op haar 70en verjaardag 15 Juni 1930. Amsterdam, Maatschappij tot verspreiding van goede en goedkoope lectuur.
Westerbrink-Wirtz, J.M.: Josephine. Nijkerk, G.F. Callenbach.
White, Grace Miller: In de schaduw der pijnboomen. Vert. door L. Thomson-Thomson. 's-Gravenhage, J. Philip Kruseman.
Wit paard Adelaar: Wij Indianen. Herinneringen van het laatste groote opperhoofd White horse Eagle. Ingeleid en bewerkt door Edgar von Schmidt-Pauli. Uit het Duitsch vert. door Antoinette van Hoytema. Leiden, A.W. Sijthoff's Uitg.-Mij.
Zernike, Elisabeth: De gereede glimlach. Santpoort, Uitgeverij C.A. Mees.