Boekenfilm

De eindelooze reeks werken van EDGAR WALLACE werd uitgebreid met Millioenen voor 't grijpen, dat bij de Ned. Uitg. Maatschap te Amsterdam het licht zag.

 

Van THEA VON HARBOU werd door Maurits J. Vies uit het Duitsch vertaald Het Eiland der Onsterfelijkheid. Uitg. Ned. Keurboekerij te Amsterdam.

 

De Steeg aan de Moskwa is de titel van den door J.C. van Wageningen uit het Russisch vertaalden roman van ILJA EHRENBURG, uitgegeven door W. de Haan te Utrecht.

 

Van CANTI-HAOMA verscheen bij de HollandiaDrukkerij te Baarn De Witte Vlam, ‘De geschiedenis van een inwijding’.