Boekenfilm

In een lijvig deel verscheen bij J. Philip Kruseman te Den Haag De Wereldlitteratuur, geschiedenis der letteren door S.W.F. MARGADANT. Dr. J.L. Walch schreef voor dit omvangrijke werk, dat een twee honderdtal portretten en illustraties bevat, een inleiding.

 

Bij de N.V. Hollandia Drukkerij te Baarn verscheen van EDITH WHARTON Levensdroesem, vertaald door mevr. R. de Ruyter-van der Feer. Van dezelfde vertaalster verscheen ook aldaar een Ned. bewerking Muurbloemetjes van TEMPLE BAILEY.