[p. 43]

Aen den Heere J.W.F. Werumeus Buning,

nae lesing van SEd.'s Rapport betreffende het Jong-Nederlandtsch Dichterlyck Jaer-boeck ERTS, en van SEd.'s vaersen in dat selfde Jaer-boeck.

 
VOOR-VECHTER VANT VERLEEN, DIE ONS DE RIJPE SCHOOVEN
 
STAEG VOOR-HANGT VAN EEN ROEM, BESTENDICHT DOOR DE DUEGHT,
 
EN MET EEN STRENG BERAEDT WIJST VAN HET PAD DER JUEGHT
 
DE VALSCHE UYTHEEMSCHE CONST, DIE ONSE RUST SOU ROOVEN,
 
 
 
NATUER EN NEDERLANDT MOETEN U EEWICH LOOVEN,
 
GHY, DIE TOT ONS BEHOUT EN ONGHEMEYNE VRUEGHT
 
WEER OORSAECK WAERT SOO DIT ELCK NEDER-LANDER HUEGT:
 
GHEEN MOF, FRANZOYS, OF BRIT, GAET NEERLANDTS ROEM TE-BOOVEN!
 
 
 
WAT! SOU DE GOUDEN EEW NIET ONSE JUEGHT VERGULDEN?
 
SOUDEN WY AENT VERLEEN NIET QUYTEN ONSE SCHULDEN?
 
ONS VOEDEN MET EEN DUEGHT, DIE NOYT TEN EYNDEN RAECKT?
 
 
 
WEES GHY ONS VOOR-BEELT DAN, DIE IN SOO SCHRAELE TIJDEN
 
HET GANTSCHE MUYDERSLOT DOET IN UW BROECK-SACK GLIJDEN,
 
ENT STOER SKELET VAN VONDEL TOT UW STOCK-PAERDT MAECKT.
 
 
 
E. DU PERRON.