Boekenfilm

MAURICE ROELANTS verzamelde onder den titel Twee Helden een tweetal verhalen, die op het Vlaamsche platte land spelen. ‘De Eeuwig Bestolene’ geeft de fijne schets van een ouden boer, die heel zijn leven gevangen gezeten heeft onder de macht van vrouw en dochter en nimmer zijn gewenschte vrijheid bereikt. In ‘De Overweldiger’ wordt het tafreel geschilderd van twee juffers, die bang voor de Duitsche bezetting een ‘beenhouwersgast’ als beschermer op hun ‘kasteeltje’ nemen.

Elza van Hagendoorn ontwierp een bandteekening voor het boekske, dat door Het Kompas te Mechelen en De Spieghel te Amsterdam werd uitgegeven.

 

Het leven van een godsdienstig meisje, dat in haar huwelijk langzaam aan krankzinnig wordt, schildert de Vlaming GERARD WALSCHAP in Adelaïde. Rond deze tragische ontwikkeling van de jonge moeder is meesterlijk de sfeer gegeven van de notabele bewoners van het Vlaamsche dorpje (N.V. Nijgh & v. Ditmar's Uitg. Mij., Rotterdam).