Frans Bastiaanse

Op 14 Mei a.s. wordt Frans Bastiaanse zestig jaar, hetgeen voor zijn vrienden en vereerders een aanleiding is tot eene intieme hulde in besloten kring. De redactie van D.G.W. wil en mag niet achterblijven met een gelukwensch en de verzekering van waardeering van zijn arbeid en hoogachting voor zijn rustige persoonlijkheid, die steeds alle ijdel vertoon vermeden heeft. Zij meende niet beter te kunnen doen dan een van de jongere vrienden des dichters te verzoeken een karakteristiek van zijn werk en karakter te geven.

Dit artikel hoopt zij in het volgend nummer te kunnen plaatsen.