Lijst van chronologisch geordende brieven

Klik hier voor een chronologische lijst van alle brieven van en aan E. du Perron (pdf, klik hier voor een Excel-document)

De lijst is in Excel-formaat en is werk in uitvoering van de redactie van de website, dus nog niet definitief. Gebruikers van de website worden uitgenodigd om er verbeteringen in aan te brengen. Stuur een mail naar de redactie en uw verbetering zal in de eerstvolgende update van de lijst worden verwerkt.

Kolom A: Datum en plaats van verzending van de brief.

Kolom C: Verzender van de brief (in vet wanneer de verzender van de brief voor het eerst in die kolom wordt genoemd)

Kolom E: Ontvanger van de brief (in vet wanneer de ontvanger voor het eerst in die kolom wordt genoemd)

Kolom F: Vermelding of de brief met of zonder scans wordt gepubliceerd. Brieven worden alleen met scan getoond als het origineel in het Letterkundig Museum, het Letterenhuis of de Koninklijke Bibliotheek bewaard wordt. Brieven die in de genoemde instellingen in fotokopie worden bewaard worden voorlopig niet gescand.