Verzameld werk van E. du Perron

[p. 650]

Deel I Parlando
  Poging tot Afstand:
    Een Voorbereiding
    Bij Gebrek aan Ernst
    Nutteloos Verzet
    ...E poi Muori
 
Deel II Cahiers van een Lezer
  De Smalle Mens
    waarin opgenomen Blocnote Klein Formaat
 
Deel III Het Land van Herkomst
  Schandaal in Holland
 
Deel IV De Man van Lebak
  Multatuli's Naleven
  Multatuli en de Luizen
  Verspreide Stukken
  Bijlage
 
Deel V Brieven van een Zwaarmoedig Auteur
  Bij wat Stendhal noemt ‘energie’
  In deze Grootse Tijd
  Scheepsjournaal van Arthur Ducroo
  Onvoltooid Werk
  Drie Jeugdverhalen
 
Deel VI Essays
  Boekbesprekingen en andere Artikelen
  Het Sprookje van de Misdaad
  Bijlagen
 
Deel VII Indisch Memorandum
  Inleidingen
  Van Kraspoekol tot Saïdjah
  Verspreide Artikelen
  Brieven uit Holland
  Bijlagen

[p. 651]

Colophon

 

Dit zevende deel van het Verzameld Werk van E. du Perron werd verzorgd door E. du Perron-de Roos, F.E.A. Batten en H.A. Gomperts.

De typografische verzorging is van Helmut Salden.

In opdracht van G.A. van Oorschot, uitgever te Amsterdam, werd het, uit de Romulus gezet, gedrukt door N.V. Drukkerij G.J. Thieme te Nijmegen en gebonden door Elias P. van Bommel te Amsterdam.

De foto is van E. van Moerkerken.

[p. 652]