[p. 657]

Verantwoording en inhoud

[p. 658]
[p. 659]

Verantwoording

Dit zesde deel van het Verzameld Werk bestaat voornamelijk uit artikelen die voor dagbladen geschreven waren. Bij afwezigheid, in zeer vele gevallen, van manuscripten of door de auteur op de knipsels aangebrachte correcties, moet men ten aanzien van deze artikelen genoegen nemen met een in details niet absoluut betrouwbare tekst. Interpunctie, verdeling in alinea's en zelfs woordkeuze worden in sommige bladen immers aangepast aan daar heersende gewoonten en bij zulk redactioneel ingrijpen moet men de mogelijkheid van niet-achterhaalde zetfouten nog optellen. Bij de N.R.C. b.v. placht men het achtervoegsel ‘vol’ in adjectieven te veranderen in ‘rijk’ (‘smaakvol’ werd gewijzigd in ‘smaakrijk’ etc.). Wij hebben de oorspronkelijke tekst alleen kunnen herstellen in de gevallen waarin wij dergelijke veranderingen met zekerheid konden herkennen of indien zetfouten (b.v. in de interpunctie) waarschijnlijk waren.

Wij besloten een zo ruim mogelijke keuze uit de dagbladartikelen te herdrukken. Hoewel een aantal van de daarin besproken boeken al vergeten zijn, behoefden o.i. slechts weinige stukken als kennelijke ‘routinebesprekingen’ te vervallen. Een paar maal hebben wij een artikel of een fragment weggelaten om een doublure te vermijden: òf omdat Du Perron hetzelfde boek in verschillende bladen besproken had, òf omdat hij bepaalde passages ook in ander verband heeft gebruikt. Artikelen over speciaal indische en indonesische onderwerpen hebben wij gereserveerd voor deel VII.

 

Het eerste essay is verschenen als voorrede tot Menno ter Braak's Démasqué der Schoonheid (1932), De Korte Baan

[p. 660]

als inleiding tot een gelijknamige door Marsman en Du Perron samengestelde bundel nieuwe nederlandse verhalen (1935). De essays Over S. Vestdijk en Marsman's Verhalend Proza zijn gepubliceerd in Groot Nederland jrg. XXXIII, 1935 en jrg. XXXVI, 1938. In deze twee essays hebben wij enkele geringe wijzigingen overgenomen die door de auteur zelf in handschrift in de gedrukte teksten waren aangebracht.

 

De boekbesprekingen en andere artikelen die de tweede afdeling vormen en die geschreven zijn in de jaren 1931-1940, toen Du Perron woonde in België, Nederland, Frankrijk, Indonesië en opnieuw Nederland, zijn verschenen in Den Gulden Winckel, Nieuwe Rotterdamsche Courant, Het Vaderland, Groot Nederland, De Groene Amsterdammer, Bataviaasch Nieuwsblad, Koloniaal Tijdschrift en Maandblad van de Vereniging voor Huisvrouwen (te Semarang). Deze stukken zijn hier chronologisch gerangschikt. Van de artikelen (uit het Bataviaasch Nieuwsblad) over Garmt Stuiveling en Melis Stoke hebben wij alleen over enigszins verminkte copieën kunnen beschikken. Op zeven plaatsen hebben wij enkele weggevallen woorden moeten invullen of met een zin die kennelijk onjuist was overgekomen, naar beste weten moeten handelen. Deze plaatsen zijn in de tekst door vierkante haken aangegeven. In de marge van het opgeplakte krantenknipsel van de kroniek over Slauerhoff's De Opstand van Guadalajara staat in de hand van Du Perron, met een pijltje wijzend naar de woorden ‘die hem komen bezoeken’ (pag. 226, tweede alinea): ‘Corbière’. Naast de kroniek over Bibliotheek der Nederlandse Letteren (pag. 490, vóór de alinea beginnend met ‘Het polemische vuur’): ‘Hier moet een stuk geschrapt zijn’.

 

Het Sprookje van de Misdaad, de in Indonesië herziene en uitgebreide tekst van ‘Dialoog over het Detective-verhaal’ uit De Smalle Mens (1934), verscheen als boekje te Batavia in 1938.

[p. 661]

Onder de ‘Bijlagen’ hebben wij een niet eerder gepubliceerd artikel geplaatst en een waarvan alleen de duitse vertaling voorhanden was. Kleine bijdrage tot de kennis van een katholieke voorlichting en strijdmethode is geschreven als verweer tegen een artikel van Anton van Duinkerken (De Tijd, 10 Oct. '35, daar ongesigneerd) en tegen enige reacties op de opheffing van Forum in andere bladen. Het stuk was bestemd voor publicatie in het laatste nummer van het tijdschrift Forum, maar werd door de redactie van dat tijdschrift niet opgenomen waarschijnlijk op gronden van opportuniteit, die voor dit Verzameld Werk uiteraard niet kunnen gelden.

Holländische Literatur verscheen in het ‘Holland Heft’ van Die Sammlung (1934). Omdat de schrijver het manuscript niet had bewaard, vindt men dit artikel hier in de destijds door Albert Vigoleis Thelen gemaakte vertaling.

 

Alle nederlandse teksten zijn overgebracht in de spelling die gebezigd is in de reeds verschenen delen van deze uitgave.

Plaats en datum van de eerste publicatie van de artikelen zijn in de Inhoud opgenomen.

[p. 662]
[p. 663]

INHOUD

ESSAYS
 
Voorrede tot Menno ter Braak's Demasqué der Schoonheid (1932) 7
Inleiding tot De Korte Baan (1935) 11
Over S. Vestdijk. Groot Nederland November 1935 15
Marsman's verhalend proza. Groot Nederland Juli 1938 28
 
BOEKBESPREKINGEN EN ANDERE ARTIKELEN
 
Blaise Cendrars: Rhum. L'Aventure de Jean Galmot. Critisch Bulletin Juni 1931 45
Edgar-Allan Poe: The Masque of the Red Death and other tales. Den Gulden Winckel. December 1932 47
Louis-Ferdinand Céline: Voyage au bout de la Nuit. Nieuwe Rotterdamsche Courant 11 Jan. 1933 Avondblad 52
Ramon Fernandez: Le Pari. N.R.C. 26 Jan. 1933 Av. 54
André Gide: OEuvres Complètes I. N.R.C. 29 Jan. 1933 Ochtendblad 56
George-Bernard Shaw: The Adventures of the Black Girl in her search for God. Den Gulden Winckel Februari 1933 58
Jules Supervielle: La Belle au Bois. N.R.C. 5 Februari 1933 Ocht. 60
Gustave Roud: Petit Traîté de Marche en Plaine. N.R.C. 7 Febr. 1933 Av. 62
Thierry Maulnier: La Crise est dans l'Homme. N.R.C. 8 Febr. 1933 Av. 63

[p. 664]

Hugh Kingsmill: Frank Harris. N.R.C. 10 Febr. 1933 Av. 65
Jules Vallès: Un Gentilhomme. N.R.C. 15 Febr. 1933 Av. 67
André Gide: OEuvres Complètes II. N.R.C. 21 Febr. 1933 Av. 68
Henri Michaux: Un Barbare en Asie. N.R.C. 5 Maart 1933 Ocht. 70
Roger Martin du Gard: Vieille France. N.R.C. 30 Maart 1933 Av. 73
Arturo Uslar-Pietri: Les Lances Rouges. N.R.C. 31 Maart 1933 Av. 75
Ernest Hemingway: Death in the Afternoon. Den Gulden Winckel April 1933 78
Henry de Monfreid: Les Secrets de la Mer Rouge; Aventures de Mer; La Croisière du Hachich. N.R.C. 3 en 5 Mei 1933 Av. 82
Ferdynand Goetel: Mijn dubbel Leven. Den Gulden Winckel Juli 1933 91
André Chamson: L'Auberge de l'Abîme. N.R.C. 21 Juli 1933 Av. 94
Drieu la Rochelle: Drôle de Voyage. N.R.C. 11 Aug. 1933 Av. 96
Dominique Fleuret: Description des Passages. N.R.C. 13 Aug. 1933 Ocht. 103
Jean Grenier: Les Iles. N.R.C. 7 Sept. 1933 Av. 105
André Gide: OEuvres Complètes III, IV. N.R.C. 11 Nov. 1933 Av. 106
Claude Farrère: Les Quatre Dames d'Angora. N.R.C. 13 Dec. 1933 Av. 110
Marcel Jouhandeau: Monsieur Godeau Marié. N.R.C. 21 Dec. 1933 Av. 113
André Suarès: Vues sur Napoléon. N.R.C. 22 Dec. 1933 Av. 117
Fernand Fleuret: De Gilles de Rais à Guillaume Apollinaire. N.R.C. 30 Dec. 1933 Av. 119

[p. 665]

André Rouveyre: Singulier. N.R.C. 13 Jan. 1934 Av. 123
Léon Bloy: Lettres à Véronique. René Martineau: Léon Bloy etLa Femme Pauvre’. N.R.C. 16 Jan. 1934 Av. 125
Pierre Benoît: Cavalier 6 suivi de l'Oublié. N.R.C. 23 Jan. 1934 Av. 128
Roger Couderc: Justine. N.R.C. 27 Jan. 1934 Av. 129
Museum voor Stendhal geopend. Het Vaderland 12 en 15 Mei 1934 Avondblad 131
Stendhal: Théâtre. N.R.C. 12 Juli 1934 Av. 143
Onderschatting en Overschatting’. Het Vaderland 14 Nov. 1934 Av. 149
Pierre Maes: Un ami de Stendhal. Victor Jacquemont. N.R.C. 21 Nov. 1934 Av. 150
André Gide: OEuvres Complètes V, VI. N.R.C. 6 Jan. 1935 Ocht. 152
Maurice Magre: Pirates, Flibustiers et Négriers. N.R.C. 11 Jan. 1935 Av. 156
André Breton: Point du Jour. N.R.C. 15 Jan. 1935 Av. 159
Louis Lecoq: Pascualette l'Algérien. N.R.C. 19 Jan. 1935 Av. 161
Adèle Hommaire de Hell: Mémoires d'une Aventurière 1833-1861. N.R.C. 20 Jan. 1935 Ocht. 162
Louis Guilloux: Angélina. N.R.C. 22 Jan. 1935 Av. 164
Pierre Jourda: Stendhal. Pierre Martino: Stendhal. N.R.C. 19 Febr. 1935 Av. 166
Franz Hellens: La Mort dans l'Ame. N.R.C. 2 April 1935 Av. 170
André Gide: OEuvres Complètes VII, VIII. N.R.C. 13 Nov. 1935 Av. 172
Louis Guilloux: Le Sang Noir. De Groene Amsterdammer 22 Febr. 1936 177
André Gide: OEuvres Complètes IX, X. N.R.C. 5 Juni 1936 Av. 180
Félix de Chazournes: Jason. De Groene Amsterdammer 13 Juni 1936 183

[p. 666]

Marcel Jouhandeau: Chaminadour I, II. De Groene Amsterdammer 4 Juli 1936 186
Victor E. van Vriesland: Afscheid van de Wereld in drie dagen. De Groene Amsterdammer 22 Aug. 1936 188
Beb Vuyk: Duizend Eilanden. Bataviaasch Nieuwsblad 4 Aug. 1937 190
Victor Ido: Indië in den goeden ouden tijd. Groot Nederland Maart 1937 193
T. Volker: Gedichten. Bat. Nwsbl. 14 Juli 1937 195
G.H. 's-Gravesande: Nachtelijke Vangst. Bat. Nwsbl. 14 Juli 1937 197
Menno ter Braak: Van Oude en Nieuwe Christenen. Bat. Nwsbl. 18 Aug. 1937 198
Martin-Luis Guzman: In de Schaduw van den Leider. Bat. Nwsbl. 10 Nov. 1937 203
J. Greshoff: Gedichten. Bat. Nwsbl. 24 Nov. 1937 209
Antoon Coolen: De Drie Gebroeders. Groot Nederland November 1937 213
Hendrik de Vries: Nergal; Geïmproviseerd Bouquet; Atlantische Balladen. Bat. Nwsbl. 8 Dec. 1937 217
Willem Elsschot: Pensioen. Bat. Nwsbl. 29 Jan. 1938 221
J. Slauerhoff: De Opstand van Guadalajara. Bat. Nwsbl. 5 Februari 1938 224
Albert Helman: 's Mensen Heen- en Terugweg. Bat. Nwsbl. 12 Febr. 1938 228
F. Bordewijk: De Wingerdrank. Bat. Nwsbl. 19 Februari 1938 233
D.A.M. Binnendijk: Onvoltooid Verleden. Bat. Nwsbl. 22. Dec. 1937 237
A. Roland Holst: Een Winter aan Zee. Bat. Nwsbl. 19 Maart 1938 239
M. Nijhoff: Nieuwe Gedichten. Bat. Nwsbl. 26 Maart 1938 245
Jan Engelman: Het Bezegeld Hart. Bat. Nwsbl. 26 Maart 1938 251
Constant van Wessem: Celly. Bat. Nwsbl. 9 April 1938 252

[p. 667]

J. Greshoff: Rebuten. Bat. Nwsbl. 9 April 1938 256
Arthur van Schendel: De Grauwe Vogels. Bat. Nwsbl. 16 April 1938 258
Bed Vuyk's opinie over onze koloniale letteren. Bat. Nwsbl. 29 April 1938 263
De liefheid en hetroddelenbij Annie Foore. Bat. Nwsbl. 7 Mei 1938 268
S. Vestdijk: Narcissus op Vrijersvoeten. Bat. Nwsbl. 16 Juli 1938 275
Jan en Annie Romein: Erflaters van onze Beschaving I. Bat. Nwsbl. 6 Aug. 1938 281
H. Marsman: Verzameld Werk. Bat. Nwsbl. 20 Aug. 1938 286
Pierre Mélon: Le Général Hogendorp. N.R.C. 25 Aug. 1938 Av. 292
Over deechteroman. Maandblad van de Ver. voor Huisvrouwen te Semarang. September 1938 295
Gerard Walschap: Sibylle. Bat. Nwsbl. 3 Sept. 1938 303
Frank Harris: Oscar Wilde. N.R.C. 23 Sept. 1938 Av. 309
Johannes Tielrooy: Panorama de la Littérature Hollandaise Contemporaine. Bat. Nwsbl. 24 Sept. 1938 311
Daan van der Zee: De man die zichzelf behield. Koloniaal Tijdschrift Nov. 1938 316
Vicky Baum: Liefde en Dood op Bali. Kol. Tijdschrift Nov. 1938 317
Valery Larbaud: Aux Couleurs de Rome. N.R.C. 13 October 1938 Av. 318
Jef Last: De Spaansche Tragedie. Bat. Nwsbl. 31 Dec. 1938 324
Constant van Wessem: Slauerhoff-Herinneringen. Bat. Nwsbl. 7 Januari 1939 329
Dichterschap en Werkelijkheid. Onder redactie van W.L.M.E. van Leeuwen. N.R.C. 10 Jan. 1939 Av. 333
André Gide: OEuvres Complètes XI, XII, XIII, XIV. N.R.C. 12 Jan. 1939 Av. 339
Jan en Annie Romein: Erflaters van onze Beschaving II. Bat. Nwsbl. 14 Januari 1939 342

[p. 668]

Jan van Nijlen: Gedichten 1906-1938. Bat. Nwsbl. 21 Jan. 1939 349
Werk. Eerste Jaargang no 1. Bat. Nwsbl. 11 Febr. 1939 354
Arthur van Schendel: De Wereld een Dansfeest; Nachtgedaanten. Bat. Nwsbl. 18 Febr. 1939 361
C.J. Kelk: Rondom tien Gestalten. Bat. Nwsbl. 25 Febr. 1939 366
Willem Brandt: Oostwaarts; Tropen. Bat. Nwsbl. 11 Maart 1939 372
S. Vestdijk: De Nadagen van Pilatus. Bat. Nwsbl. 18 Maart 1939 382
Jan en Annie Romein: Erflaters van onze Beschaving III. Bat. Nwsbl. 8 Juli 1939 389
Léon Daudet: Mes Idées Esthétiques. N.R.C. 14 Aug. 1939 Av. 397
Adriaan van der Veen: Oefeningen; Geld speelt de groote rol. Bat. Nwsbl. 15 Juli 1939 399
Dichters van dezen tijd. Bezorgd door J. Greshoff. Bat. Nwsbl. 22 Juli 1939 404
R. van Lier: Praehistorie (Gedichten). Bat. Nwsbl. 22 Juli 1939 407
Bij Dirk Coster: Het Tweede Boek der Marginalia. Bat. Nwsbl. 16 Sept. 1939 411
Beb Vuyk: Het laatste Huis van de Wereld. Bat. Nwslb. 28 October 1939 419
Gerard Walschap: Het Kind. Bat. Nwsbl. 28 Oct. 1939 424
Menno ter Braak: In gesprek met de Vorigen. S. Vestdijk: Lier en Lancet. Bat. Nwsbl. 11 Nov. 1939 426
Albert Kuyle: Harmonika. N.R.C. 11 Nov. 1939 Av. 435
André Gide zeventig jaar. N.R.C. 22 Nov. 1939 Av. 437
Arthur van Schendel: De Zeven Tuinen; Anders en Eender. Bat. Nwsbl. 25 Nov. 1939 439
Jef Last: De Vliegende Hollander; Zuiderzee. Bat. Nwsbl. 2 Dec. 1939 447
Schrijvers en Schilders. Verzameld door W.L.M.E. van Leeuwen. Bat. Nwsbl. 9 Dec. 1939 454

[p. 669]

Patrice de la Tour du Pin: La Quête de Joie. N.R.C. 14 Dec. 1939 Av. 459
Clara Eggink: Schaduw en Water; Het Schiereiland. Bat. Nwsbl. 16 Dec. 1939 461
H.A. Gomperts: Dingtaal. Bat. Nwsbl. 23 Dec. 1939 468
André Gide: Journal 1889-1939. N.R.C. 23 Dec. 1939 Av. 475
M. Mok: Figuren in het Zand. N.R.C. 28 Dec. 1939 Av. 480
In Aanbouw. Samengesteld door K. Lekkerkerker. Bat. Nwsbl. 6 Jan. 1940 481
S. Vestdijk: Strijd en Vlucht op papier. N.R.C. 11 Jan. 1940 Av. 486
Bibliotheek der Nederlandse Letteren I-V 488
I. Geestelijke Epiek der Middeleeuwen. Bat. Nwsbl. 13 Jan. 1940 488
II. Prosper van Langendonck: Gedichten. Alfred Hegenscheidt: Starkadd. Bat. Nwsbl. 13 Jan. 1940 492
III. Aernout Drost: Hermingard van de Eikenterpen. Bat. Nwsbl. 27 Jan. 1940 495
IV. D.V. Coornhert: De Dolinge van Ulysse. Bat. Nwsbl. 27 Jan. 1940 497
V. Joost van den Vondel: Toneelspelen I. Bat. Nwsbl. 27 Jan. 1940 500
Spiegel van de Nederlandsche Poëzie door alle eeuwen. Samengesteld door Victor E. van Vriesland. Bat. Nwsbl. 3 Febr. 1940 500
De briefwisseling Vosmaer-Kloos. Uitgegeven en ingeleid door Dr G. Stuiveling. N.R.C. 13 Febr 1940 Av. 507
Melis Stoke: De Razende Berg. Bat. Nwsbl. 27 April 1940 513
Garmt Stuiveling: Tegen de Stroom; Erasmus. Bat. Nwsbl. 4 Mei 1940 519
Criterium. Eerste Jaargang nrs 1 en 2. Bat. Nwsbl. 11 Mei 1940 526
Jac. van Hattum: De Pothoofdplant; Frisia non cantat; Drie op één Perron; Bilzenkruid. Bat. Nwsbl. 18 Mei 1940 533

[p. 670]

Gerard den Brabander: Vaart; Gebroken Lier; Opus 5; Drie op één Perron. Bat. Nwsbl. 25 Mei 1940 539
 
HET SPROOKJE VAN DE MISDAAD
 
Eerste Dialoog 549
Tweede Dialoog 570
Derde Dialoog 595
 
BIJLAGEN
 
Kleine bijdrage tot de kennis van een katholieke voorlichting en strijdmethode. 20 October 1935 631
Holländische Literatuur. Die Sammlung Aug. 1934 641
 
verantwoording 657

[p. 671]

COLOPHON

 

Dit zesde deel van het Verzameld Werk van E. du Perron werd verzorgd door E. du Perron-de Roos, F.E.A. Batten en H.A. Gomperts.

De typografische verzorging is van Helmut Salden.

In opdracht van G.A. van Oorschot, uitgever te Amsterdam, werd het, uit de Romulus gezet, gedrukt door N.V. Drukkerij G.J. Thieme te Nijmegen en gebonden door Elias P. van Bommel te Amsterdam.

[p. 672]