E. du Perron
aan
M. Roelants

Bellevue, [30 december 1932]

Bellevue, Vrijdag

Beste Maurice,

Van Jan hoorde ik dat je veel voelt voor dat brieven-nummer. Menno wou dat in Augustus hebben; wij hebben dus al den tijd. Ik wou brieven vragen aan:

1. Arthur van Schendel. 2. A. Roland Holst. 3. J. Greshoff. 4. J. van Nijlen. 5. Maurice Roelants. 6. S. Vestijk. 7. Menno ter Braak. 8. Elisabeth de Roos. 9. H. Marsman. 10. J. Slauerhoff. 11. E. du Perron. 12. Richard Minne (?) want Jan zei dat jij zulke aardige brieven van hem had, met teekeningen. Wat denk jij zelf van dit twaalftal? De brieven over onverschillig welk onderwerp, en zoo min mogelijk artikel-met-aanhef, zonder daarom in al te knusse praat te vervallen. Vier tot elf blzn. per brief. Goed?

Mikrochaos zal je wel ontvangen hebben. Wat nieuws verder? Wat schrijft UEd.? Mijn vrouw en ik zijn tegenwoordig ook journalistiek aangelegd, d.w.z. aan dien ‘aanleg’ wordt gearbeid.

Het beste met 1933, een hartelijke hand van steeds je

Eddy

Beste wenschen en groeten ook aan je vrouw en van de mijne.

Origineel: Antwerpen, Letterenhuis

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie