E. du Perron
aan
M. ter Braak

Bergen, 11 april 19407742

Vervolg andere kaart.

 

B.M. - Ik weet niet goed wat ik met de indeeling door Lekk. moet beginnen. Zijn teksten zijn goed; zelfs de verbeteringen die hij heeft aangebracht eig. op de soms te vele leesteekens na volkomen aanvaardbaar, maar de man houdt er een soort klasseermanie op na die m.i. onvereenigbaar is met Slauerhoff. Overal volkomen overbodige titels van onderafdeelingen: Le Poète Maudit, Vrouwen, Maagden, Amour! etc.7743 - Wat is dat voor dwaasheid? Ik vind dat dit hersteld moet worden in de eenvoudigste vorm, maar hoe dan met de klachten van Zijlstra? Dat Lekk. titels gaat geven aan al die afdeelinkjes is toch wat mal! En het staat zoo ‘administratief’. Bovendien deugt hier en daar zijn verdeeling niet; zoo heeft hij bij zijn afd. ‘Le Poète Maudit’ (die bovendien ‘[Les] Poètes Maudits’ zou moeten heeten m.i.) een rondeel v. Villon en een van Slauerh.7744 gezet, die daar absoluut niet bij hooren, al mag die Villon dan een poète maudit zijn. Ik zou deze indeeling ongedaan willen maken. Kan dat?

E.

7742Deze briefkaart komt in Bw TB-DP 4 na 1149
7743Deze titels zijn weggelaten in J. Slauerhoff, Verzamelde werken I, Gedichten I, Rotterdam: Nijgh & Van Ditmar 1940
7744In J. Slauerhoff, Saturnus, gedichten, Arnhem 5930, wordt ‘Ballade’, gewijd aan Villon, Rimbaud, Verlaine, Du Plessys (‘behoorend/ in 't heilloos gilde der Poètes Maudits’) gevolgd door ‘Sépulture d'un poète maudit’ (Baudelaire), ‘Voor den meestbiedende’ (Villon) en ‘Rondeel’. DP had geen Saturnus bij de hand.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie