E. du Perron
aan
R. Nieuwenhuys

Tjitjoeroeg, 27 december 19.36

Tjitjoeroeg, 27 Dec. '36.

Geachte Heer Nieuwenhuys,

U hebt het woord concurrentie veel te zwaar opgenomen. Ik bedoelde het als tusschen aanhalingsteekens gezet.

Wat de samenwerking betreft, die lijkt mij voor een geval als dit toch overbodig. Althans op ‘officieele’ manier. Zooals ik u zei, heb ik voorloopig zeker den tijd niet, en aan den anderen kant zou het toch te dwaas zijn dat u het onderzoekwerk deed om daarna nog met mij een stuk in elkaar te zetten. Ik stel u het eenige logische voor: u gaat rustig door, en zoo langzaam als u zelf maar wilt, met het verzamelen van gegevens, lezen, notities maken, etc. - daarna redigeert u het stuk; en als het u dan plezier kan doen dat ik het lees en er mijn opmerkingen bij maak, ben ik daarvoor geheel tot uw dienst. Maar dit absoluut tusschen u en mij; het te publiceeren stuk is van u, en als u het niet in een ander blad geplaatst wenscht, zetten wij het in Groot-Nederland.

Die gegevens voor mijn inl. tot Goena-Goena haalde ik in Brussel uit een oud biografisch woordenboek7626, maar ik laat me kielhalen als ik nog weet welk. Ik vermoed dat Daum voor het Bat. Hdlsblad naar Indië is uitgekomen, en eenmaal op Batavia, daar het Nieuwsblad heeft opgericht (hij was er immers de oprichter van?) - maar als dit onjuist blijkt te zijn heeft dat biogr. wdbk. zich gewoon vergist. Dat tooneelstuk7627 stond er ook in vermeld; ik vermeldde het niet, omdat het in samenwerking met een ander was geschreven en eruit zag als een buitenissigheidje in het werk van Daum.

Als ik op Batavia was, zou ik alle 2e-h. boekhandels afloopen voor de daar misschien aanwezige Mauritsen; oude soos-bibliotheken is ook een idee. Laten we beiden, waar de gelegenheid zich aanbiedt, ‘op jacht’ gaan. Lukt het ons zelf hier in Indië niet, dan kunnen we nog altijd in Holland laten zoeken.

Met vriendelijke groeten uw dw.

EduPerron

7626E. Zuidema, ‘Daum (Paul Adriaan)’ in Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek 6, Leiden 1924, kolom 376-377. Daum heeft niet aan het Bataviaasch handelsblad meegewerkt, hij was oprichter en de redacteur (1885-1898) van het Bataviaasch nieuwsblad.
7627P.A. Daum en J.J. Estor, De Hogerveldt's, oorspronkelijk tooneelspel in 3 bedrijven, 's-Gravenhage (1886).
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie