E. du Perron
aan
De Wereldbibliotheek (Ed Coenraads (= Pieter Endt))

Voorburg, 29 december 1933

Voorburg, 29 December.

Zeer geachte Heer,

Ingesloten het contract terug. De drukproeven van Straat zonder Zon zult u hebben ontvangen.

Wij zijn maar menschen heeft voor mijn gevoel een akelig ethisch bijsmaakje (om van de populair-didactische draai nog niet eens te spreken) die uitstekend zou zijn voor Barbusse, maar zeer slecht past bij Malraux. Het menschelijk tekort kan ook verwarrend werken, omdat het zou kunnen worden opgevat als een tekort aan menschelijkheid. Voor rhythme en klank zou het anders wel goed zijn. Ik voel in uw lijn wel iets voor Menschelijke Grenzen, maar ook dit is mij nog te ethisch-christelijk gekleurd.

Ik stel u dus voor, te wachten tot ik in Parijs terug ben en met Malraux gesproken zal hebben (uiterlijk 6 Januari). Kunt u mij hierheen een afdruk bezorgen van het portret in Vooruit? ik zal dan probeeren u een photo van ditzelfde cliché te bezorgen. Een en ander kan dus vóór 10 Januari in uw bezit zijn.

Met beleefden groet, hoogachtend,

EduPerron

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie