E. du Perron
aan
E. Bouws

Bellevue, 20 januari 19337298

Bellevue, Vrijdag

 

B.B. Je 2 brieven ontvangen. 1. Accoord om Maria L. op te schuiven tot Maart. 2. Onnoodig om Maurice te mobiliseeren of de vertragingstruc toe te passen; zend mij alle panopticums7299 terug, ook, als het nog eenigszins kan, Parijs bij nacht.7300 Het is ‘oneervoller’ voor Forum om een fragment v/h gehalte van Putman te publiceeren, dan het slechtste panopticum van mij; daarom: alles is best, maar die rubriek is nu voor mij definitief van de baan.7301 Beste groeten, je

E.

7298Prentbriefkaart: foto van de Frauengasse in Danzig.
7299De niet gepubliceerde panopticums ‘Als verschuldigd antwoord’ en ‘De pit der kristelike poëzie’. Ter Braak vond het eerste slecht, zie Bw TB-DP 1, p. 413 en p. 531.
7300‘Parijs bij nacht’ in Forum 2 (1933) 4 (april), p. 325-327 (niet in Vw).
7301DP vatte deze kaart in 1447 (299) van 19-20 januari 1933 aan Ter Braak samen (Bw TB-DP 1, p. 418).
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie