E. du Perron
aan
D.A.M. Binnendijk

Brussel, 22 augustus 1930

Brussel, 22 Aug. '30.

Zeer geachte heer,

Ingesloten een gedicht,7047 dat ik, als het opgenomen wordt, gaarne in zijn geheel geplaatst zag. Ik moet er u echter bij zeggen dat het ook naar Gr. Nederland gezonden werd, zoodat er kans is dat het daar eerder verschijnt. Gelijk hiermee schrijf ik naar dat blad7048 dat ik het u zend. In ieder geval, iets anders heb ik niet.

Mijn adres is voortaan: 104, Bould. Brand Whitlock, Woluwé-Bruxelles.

Met beleefden groet, hoogachtend,

EduPerron

7047‘De wachtende’ in Balans, Algemeen jaarboek der Nederlandsche kunsten, 1931-31 (Maastricht 1931), p. 98-100 (eerder in GN 28 (1930) 11 (november), p. 451-453 (Vw I, p. 102-106)). Binnendijk had als één der redacteuren van Balans DP om een bijdrage gevraagd, vgl. 602 (Brieven II, p. 296).
7048Brief niet teruggevonden; zie (Brieven II, p. 260).
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie