E. du Perron
aan
C. de Hart

Den Haag, 24 april 1940

Den Haag, Woensdag.
23-4-'40.

Geachte Heer De Hart,

Dank voor uw kaart. Mooi dat Ett in het bestuur M.M. komt.6952 Waarom hij niet secretaris? hij zou vol ijver zijn. En waarom ù niet voorzitter? Ik zou niet zoomaar een buitenstaander kunnen aanwijzen; dat heeft m.i. ook niet veel zin. Je kunt beter iemand nemen die er allang in gezeten heeft, lijkt mij.

Is het u om een ‘naam’ in de literaire wereld te doen, neemt u dan Ter Braak. Maar die woont niet in Amsterdam. Ik weet ook niet of hij ervoor zou voelen, dwz. hij heeft het zeer druk, dus meer doen dan af en toe vergaderen zou hij wschl. niet kunnen. Maar ik ben er veel meer voor dat ù het wordt. En kunt u niet tegelijk voorz. en conservator zijn, maak dan iem. anders conservator. Of vindt u dàt juist het aardigste? Als voorz. bent u toch even goed in het eig. museum thuis?

Hartelijk gegroet door uw

EduP.

Is dr. Stuiveling ook niet iemand voor Bestuur M.M.?6953

(p/a Batten, Sportlaan 125, Den Haag; tot 5 Mei.).

6952Ett werd bestuurslid, maar trok zich terug toen de voorzitter C. de Hart zich bij de NSB bleek te hebben aangemeld.
6953Stuiveling kwam in 1945 in het bestuur.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie