E. du Perron
aan
G. Stuiveling

Bergen, 18 april 1940

Bergen, 18 April '40.

Beste Stuiveling,

Ik ben van zo dezer t/m 5 Mei bij Ter Braak, Den Haag. Na 1 Mei hebben we hier een ‘vaste’ woning, Doorntjes 32, Bergen, N.H. Noteer je 't even? - Ik heb Contact gister geschreven om aan te dringen op bericht; ik moet weten wat ze beslissen met het oog op andere plannen. Ze hebben nu jouw berekeningen lang genoeg kunnen bestudeeren. Of hoorde jij iets van hen?

Hogendorp is nu uit, dat zal je gezien hebben, als redacteur. Er staan 2 drukfouten; op blz. 8: Onno Z. van Hagen6938 (dat zie je zóó), en op blz. 16, in de datum van den brief: 1771, wat 1772 moet zijn.6939 Wil je 't in jouw ex. veranderen, voici.

Zie ik je misschien nog in Den Haag? Anders tot vrij spoedig in Amsterdam hoop ik, - als die Mult.-uitg. doorgaat.

Beste groeten, tt.

EduP.

Mult. portretten heb je, hoop ik, ook ontvangen.

6938De g is dubbel onderstreept.
6939In Vw 7 op p. 193 en 208 gecorrigeerd.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie